Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de angajare a unui Coordonator de Proiect în Programul Sănatate Publică

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Coordonator de proiect pentru componentul - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA(PHS) în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” implementat în cadrul programului Sănătate Publică, sub-program Reducerea Riscurilor, din Grantul Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda 8). Coordonatorul va fi responsabil de implementarea eficientă a activităţilor preconizate pentru PHS in cadrul proiectului.
Data limită de aplicare este 11 octombrie 2010, ora 14.00.

În calitatea sa de sub-recipient a resurselor financiare din Grantul Fondului Global de Combatere SIDA/TB/Malariei (runda 8) destinate:
1) implementării activităţilor de îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV/SIDA (PHS) şi membrilor familiilor lor, şi
2) asigurării suportului pentru funcţionarea a patru centre comunitare regionale de susţinere a PHS.

Fundaţia Soros-Moldova are rolul de facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de suport şi îngrijiri pentru persoanele cu HIV/SIDA.
Detalii privind grantul RM, Runda 8: http://aids.md/aids/index.php?cmd=item&id=252

Responsabilităţi generale:

Coordonatorul de proiect va fi responsabil de implementarea, în conformitate cu strategia generală a Fundaţiei, a strategiei Programului Sănătate Publică, a componentului - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA(PHS) în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” (GFATM, R8)

Responsabilităţi specifice:

  • Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică, sub-program Reducerea Riscurilor;
  • Coordonarea implementării activităţilor în cadrul componentului - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA(PHS) în cadrul proiectului “Îngrijire şi suport pentru persoanele cu HIV” (GFATM, R8);
  • Monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate în cadrul componentului - activităţi pentru persoanele infectate şi/sau afectate de HIV/SIDA;
  • Menţinerea unor bune relaţii de comunicare organizaţiile şi beneficiarii proiectului;
  • Compilarea documentelor de program, rapoartelor de activitate etc.

Condiţii de participare la concurs:

  • Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
  • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
  • Studii superioare (studiile medicale sau în sănătatea publică sunt un avantaj)

Experienţă profesională: activitatea în domeniul sănătăţii publice, lucru în domeniul HIV/SIDA, implementarea proiectelor – reprezintă un avantaj.
Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborare a documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
Aptitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a) curriculum vitae (CV) actualizat şi
(b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie la adresa electronică foundation@soros.md

sau pe adresa:

Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
pentru Liliana Gherman

Termen limită 11 octombrie 2010, ora 14.00.

Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.