Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Prezentarea studiului „Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”

 Pe data de 12 octombrie 2010 a avut loc prezentarea studiului „Perspectivele de reformare a sectorului serviciilor de transport aerian din Republica Moldova în contextul negocierii viitorului Acord de liber schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”, elaborat de către expertul independent, dl Radu Bezniuc, la iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Programului Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova.

Obiectivul general al acestui studiu este evaluarea impactului încheierii Acordului de Liber Schimb Comprehensiv şi Aprofundat între Uniunea Europeană şi Republica Moldova asupra pieţei de servicii de transport aerian din Moldova.

Principalele concluzii formulate de către expert sugerează că liberalizarea pieței transportului aerian va crea condițiile pentru sporirea gradului de concurență dintre companiile aeriene și va permite accesul operatorilor low cost pe piața din Republica Moldova. Acest tip de companii aeriene este considerat generator principal de creștere a traficului de pasageri.

Marii câștigători ai liberalizării vor fi pasagerii și aeroporturile din Moldova. Marii perdanți ai procesului de liberalizare vor fi operatorul naționali și transportul terestru de pasageri.
Liberalizarea va stimula dezvoltarea aeroporturilor regionale și reprezintă ”o nouă șansă” pentru aeroporturile din Bălți, Mărculești sau Cahul.

Alinierea la acquis-ul comunitar va solicita în primul rând realizarea reformei instituționale din domeniul transportului aerian.

În procesul de liberalizare al pieței transportului aerian va fi necesară adoptarea unei reforme coerente a sectorului transporturilor aeriene care ar promova libera circulație a serviciilor de transport, eliminarea obstacolelor din calea libertății de stabilire și ar armoniza reglementările naționale cu regulile comune stabilite prin Acordul Multilateral privind înființarea unei Zone Europene Comune de Aviație.

Reforma instituţională urmează a fi realizată consecvent prin:
1. modificarea legii aviaţiei civile şi legii privind securitatea aeronautică în conformitate cu Codul aeronautic tip elaborat de ICAO;
2. separarea din punct de vedere al ariei de responsabilitate a celor două componente ale aviației civile: Siguranţa şi Securitatea Aeronautică (1) şi Politica Comerciala în domeniul Aeronautic (2).

Modernizarea infrastructurii aeroportuare va reprezenta elementul de bază al reformei ”la sol”. Pe lângă sporirea capacităților de procesare a traficului de pasageri din aeroportul Chișinău, (renovarea pistei de decolare-aterizare, renovarea peronului) va fi solicitată și o modernizare a aeroportului din Bălți, ca fiind cel mai pregătit la moment pentru operarea curselor comerciale.

În cazul liberalizării pieței, competiția acerbă și reducerea semnificativă a veniturilor pot stimula mobilizarea în interiorul companiei naționale de stat a eforturilor de optimizare a costurilor și sporire a eficienței. Optimizarea și reducerea obiectivă a costurilor companiilor aeriene de stat poate reprezenta o soluție de supraviețuire pentru acest tip de operatori aerieni.

Atenuarea impactului negativ pe care îl va avea liberalizarea asupra operatorilor aerieni naționali se poate face prin creșterea flexibilității companiilor aeriene (politica de reorganizare a fiecărui operator), prin preluarea modelului de operare low-fare și diversificarea surselor de venituri.
Odată cu liberalizarea accesului la Zona Europeană Comună de Aviație, companiile aeriene din Republica Moldova vor avea și alte oportunități de dezvoltare, având posibilitatea să opereze pe piețe noi.

La prezentare au participat reprezentanţii Guvernului Republicii Moldova, Aeroportului Internaţional Chişinău, Companiilor aeriene din Republica Moldova, misiunilor diplomatice.