Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs: Selectare local seminar radio

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs pentru selectarea unui local situat în afara Chişinăului (inclusiv peste hotare) pentru desfăşurarea seminarului de instruire „Emisiunea de dezbateri la postul local de radio”. Seminarul se va desfăşura in oricare 6 zile consecutive din perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2011.

Conţinutul activităţii instruirea membrilor Reţelei în materie de producere a emisiunilor de dezbateri la postul local de radio.

La concurs pot participa complexe şi centre de instruire; baze de odihnă; pensiuni turistice din afara Chişinăului de categoria 4-5 şi agenţii de turism care dispun de sau ar putea oferi următoarele:

  • spaţii de cazare pentru 14 persoane (cel puţin 2 camere SGL şi 6 DBL sau 7 camere DBL) şi alimentare pentru 14 persoane (meniul va fi stabilit ulterior cu compania care va cîştiga concursul, în baza listei de bucate prezentate în oferta financiară);
  • o sală de instruire cu suprafaţa de 30-35 m.p., care poate fi despărţită prin pereţi mobili sau alte modalităţi în cel puţin 2 zone de lucru (se exclude varianta cu 2 săli separate). Sala trebui să corespundă normele în vigoare; să fie dotată cu echipament pentru traducere sincron, proiector, ecran, cel puţin un calculator, acces la internet wireless, tablă pentru flip chart.        

Oferta tehnică va include:

  • copiile licenţelor sau autorizaţiilor pentru serviciile respective;
  • descrierea spaţiilor de cazare, reieşindu-se din necesităţile seminarului;
  • descrierea sălilor de instruire, inclusiv a suprafeţelor în m.p. şi a dotării tehnice;
  • descrierea posibilităţilor de alimentare a participanţilor la seminar, inclusiv a orarului meselor (reieşindu-se din 3 mese pe zi şi 2 pauze de cafea pe zi);

Oferta financiară va fi depusă în plic separat şi va include:

  • calculaţia de preţuri pentru serviciile de cazare şi arendă spaţii pentru oricare 6 zile consecutive din perioada 10 ianuarie – 10 februarie 2011;
  • preţurile chiriei echipamentelor necesare pentru derularea seminarului;
  • lista de bucate pentru elaborarea ulterioară a meniului, incluzînd descrierea componentelor, mărimea porţiilor şi preţurile.

Părţile interesate vor depune ofertele în corespundere cu cerinţele stipulate în Termenii de referinţă. Ofertele vor fi depuse cu menţiunea „Concurs: „Selectare local seminar radio”, nu mai târziu de 28 octombrie 2010, ora 1800, în plic sigilat la recepţia Fundaţiei Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova, „În atenţia Directorului Financiar”. (care pot fi accesaţi mai sus).

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, tel: 270031, fax 270507, persoană de contact Bivol Adrian, abivol@soros.md sau accesaţi www.soros.md.