Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea a studiului „Perspectivele cooperării Republicii Moldova în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC)”

 
Valabil până la 3 decembrie 2010

Programul Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova, anunţă angajarea prin concurs a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea acestui studiu conform termenilor de referinţă care pot fi accesaţi mai jos.

Obiectivul general este evaluarea perspectivelor cooperării dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună

Cerinţe faţă de aplicant:

  • studii superioare în domeniul securităţii naţionale, securităţii internaţionale, studiilor europene, relaţiilor internaţionale, sau alte domenii relevante;
  • experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domeniul securităţii europene, securităţii naţionale, politicilor europene şi politicilor naţionale de securitate şi apărare, integrării europene;
  • cunoaşterea domeniilor de politici publice, securitate naţională, apărare, integrare europeană a Republicii Moldova;
  • participarea unui expert străin, partener al organizaţiei/expertului local constituie un avantaj.

Abilităţi:

  • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare
  • abilităţi excelente de auto-organizare
  • abilităţi bune de comunicare
  • abilităţi de scriere a studiilor analitice
  • responsabilitate, creativitate, flexibilitate

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză, până la data de 3 decembrie 2010, ora 17:00 în format tipărit în plicuri separate sigilate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, cu menţiunea denumirii complete a studiului.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul Programul Iniţiative Europene, ocrivoliubic@soros.md.

Termeni de referinţă (DOC, 127KB)