Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs repetat de selectare a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea studiului „Protecţia datelor cu caracter personal în contextul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului Acord RM-UE"

 Programul Iniţiative Europene al Fundaţiei Soros-Moldova, anunţă repetat angajarea prin concurs a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea a studiului „Protecţia datelor cu caracter personal în contextul Dialogului privind liberalizarea regimului de vize şi negocierii viitorului Acord de Asociere şi Liber Schimb între Republica Moldova şi Uniunea Europeană”

Detalii sunt oferite în termenii de referinţă care pot fi accesaţi mai jos.

Obiectivul general este evaluarea nivelului de protecţie a datelor cu caracter personal în Republica Moldova în contextul încheierii Acordului de Asociere UE – RM

Cerinţe faţă de aplicant:

- studii superioare în domeniul studiilor europene, relaţiilor internaţionale, ştiinţelor tehnice, dreptului, sau alte domenii relevante;
- experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în special dreptul la viaţă privată şi protecţia datelor cu caracter personal, procesul de integrare europeană, politici europene în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, inclusiv acorduri de liber schimb cu alte ţări;
- cunoaşterea domeniului de politici publice, drepturilor omului, protecţia datelor cu caracter personal şi integrare europeană a Republicii Moldova;
- participarea unui expert străin, partener al organizaţiei/expertului local constituie un avantaj.

Abilităţi:

- abilităţi profunde de analiză şi sistematizare
- abilităţi excelente de auto-organizare
- abilităţi bune de comunicare
- abilităţi de scriere a studiilor analitice
- responsabilitate, creativitate, flexibilitate

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză, până la data de 14 ianuarie 2011, ora 17:00 în format tipărit în plicuri separate sigilate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, cu menţiunea denumirii complete a studiului.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directorul Programul Iniţiative Europene, ocrivoliubic@soros.md.

Termenii de referinţă (PDF 370Kb)