Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Invitatie pentru ONG-urile din domeniul sănătăţii

Program Sănătate Publică
Program de granturi mici:

Creşterea implicarii sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei

Scop:  creşterea implicării sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei.

Tratamentul tuberculozei este un proces complex şi de lungă durată. Este demonstrat faptul ca doar o sinergie bine definita dintre instituţiile de stat şi reprezentanţii societătii civile pot aduce rezultate în lupta cu tuberculoza.

În pofida faptului că tratamentul medicamentos este pus la dispoziţie de către programul naţional de control al tuberculozei (TB), pacienţii cu TB au nevoie de suport prin consiliere, educare cît şi prin activităţi de mobilizare socială.

Adeseori, reprezentanţii grupurilor vulnerabile ale societăţii, în virtutea unor factori socio-culturali sau a stigmei şi discriminării nu au accesul necesar la servicii de prevenire şi tratament al tuberculozei. Astfel, eforturile PGM vor fi orientate spre identificarea indivizilor care necesită astfel de servicii cît şi mobilizarea comunităţii pentru a crea accesul necesar.

Obiectivul principal al Programului de granturi mici (PGM) este de a promova şi de a spori depistarea timpurie a cazurilor TB, de a asigura continuitatea tratamentului acestora, cît şi obţinerea ratei înalte a succesului tratamentului în cadrul Programelor DOTS. PGM va încuraja dezvoltarea şi aplicarea tehnicilor inovative, intervenţiilor şi activitătilor care vor rezulta în creşterea aderenţei la tratament a pacienţilor TB, creşterea depistării TB, reducerea transmiterii TB, reducerea stigmei şi discriminării a persoanelor cu TB.

În acest context, Fundatia SOROS Moldova invita organizaţiile neguvernamentale interesate de acest subiect, să participe la o prezentare a PGM. Prezentarea va avea loc în incinta FSM, Sala Polivalenta, ora 11.00, pe data de 23 decembrie 2010.

În cadrul sedinţei de prezentare vor fi oferite detalii privind PGM şi contextul de implementare a acestui program.

PGM face parte din proiectul “Empowerment of People with Tuberculosis and Communities in Moldova”  finanţat de Fondul Global de combatere SIDA/TB/Malariei.

Va rugam sa confirmaţi prezenţa dumneavoastră la tel 270031 (Ana Goncear) sau email: agoncear@soros.md, pînă pe data de 22 decembrie 2010, ora 17.00.