Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Post vacant: Coordonator de proiect în domeniul tuberculozei

Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Coordonator de proiect, în cadrul proiectului “Creșterea implicarii sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei”, implementat în cadrul programului Sănătate Publică, sub-program Reducerea Riscurilor, din resursele Grantului Fondului Global de Combatere HIV/SIDA, TB şi Malariei (runda 9 TB).

Data limită de aplicare este 9 februarie 2011, ora 16.00.

Fundaţia Soros-Moldova are rolul de facilitator pentru ONG-uri în implementarea activităţilor de control TB. 

Detalii privind grantul RM, Runda 9 TB:
http://www.theglobalfund.org/grantdocuments/9MOLT_1988_0_full.pdf
http://portfolio.theglobalfund.org/Grant/Index/MOL-S10-G09-T?lang=en

Responsabilităţi generale:
Coordonatorul de proiect va fi responsabil de implementarea activitatilor în cadrul proiectului Creșterea implicarii sectorului neguvernamental în controlul tuberculozei (GFATM, R9 TB), în conformitate cu strategia generală a Fundaţiei și strategia Programului Sănătate Publică.

Responsabilităţi specifice:

 • Coordonarea implementării activităţilor în cadrul proiectului “Cresterea implicarii sectorului neguvernamental in controlul tuberculozei”;
 • Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor proiectului;
 • Monitorizarea şi evaluarea activităţilor implementate în cadrul proiectului;
 • Menţinerea unor bune relaţii de comunicare organizaţiile şi beneficiarii proiectului;
 • Compilarea documentelor de program, rapoartelor de activitate etc.

Cerinţe faţă de persoanele care doresc să participe la concurs:

 • Studii superioare medicale sau în sănătate publică
 • Experienţă în managementul organizaţional şi al proiectelor (experienţa în gestionarea granturilor finanţate de donatorii internaţionali va fi un avantaj)
 • Experienţa de lucru în domeniul TB/HIV/SIDA va fi un avantaj
 • Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
 • Abilităţi de a face sinteză şi compila rapoarte
 • Abilităţi de lucru în echipă
 • Flexibilitate, disponibilitate de a lucra supraprogram daca este necesar
 • Deprinderi de lucru cu pachetul de soft Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Access, etc)

Persoanele interesate vor prezenta/expedia:

 1. curriculum vitae (CV) actualizat şi
 2. o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie la adresele electronice: vslobozian@soros.md și foundation@soros.md    

sau pe adresa:

Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
in atentia: Slobozian Vitalie

Data limita de aplicare este 9 februarie 2011, ora 16.00.
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.