Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele tenderului din 24 februarie 2011 pentru procurarea echipamentului pentru staţii TV

Rezultatele tenderului din 24 februarie 2011 pentru procurarea echipamentului pentru staţii TV, organizat de Fundaţia Soros-Moldova (anunţ public din 18 februarie 2011, proiectul “Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public”)

Pentru participare la concurs au depus oferte următoarele 5 companii:

1. Intersat Communications SRL
2. VAD SRL
3. Daac Sistem SRL
4. DVL SRL.
5. Profil Construcţia SRL

În rezultatul examinări ofertelor, Comisia de Tender a Fundaţiei Soros-Moldova a decis:

NUMĂRUL LOTULUI

COMPANIA CÎŞTIGĂTOARE

1, 2

Intersat Communications SRL

3

Daac Sistem SRL

4,6

DVL SRL

5

Profil Construcţia SRL

Companiile câştigătoare au fost contactate referitor la încheierea contractelor de cumpărare a echipamentului din loturile respective.

Mulţumim tuturor companiilor pentru participare la concurs. Sperăm la o colaborare pe viitor.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundaţia Soros – Moldova, Programul Mass-media.

Persoană de contact Sergiu Tudos mob. 0794 64407 email: z79464407@gmail.com
Cristina Andoni, tel.: 27-00-31, fax: 27-05-07, e-mail: candoni@soros.md