Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Nou proiect al Codului Audiovizualului

Asociaţia Presei Electronice APEL, în cadrul proiectului „Dezvoltarea audiovizualului în Republica Moldova prin îmbunătăţirea cadrului juridic naţional de reglementare a domeniului”, sprijinit de Programului Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova, a finalizat elaborarea unui nou proiect al Codului audiovizualului. Elaborarea lui a fost decisă în cadrul seminarilor teoretico-practice, conferinţelor naţionale, meselor rotunde, simpozioanelor, audierilor publice etc, desfăşurate în perioada 2006 – 2010, cu participarea autorităţilor, reprezentanţilor societăţii civile, experţilor europeni. Parte dintre acţiuni au fost organizate de către Diviziunea Media a Consiliului Europei, Misiunea OSCE în Moldova, Comisia parlamentară de specialitate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, Consiliul de Observatori al IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, organizaţii neguvernamentale.

Scopul major urmărit de autorii proiectului este asigurarea unui cadru juridic funcţional de dezvoltare a domeniului audiovizualului în ţară pe principii realmente democratice. Autorii consideră că proiectul de cod elimină ambiguităţile existente în legislaţia actuală şi o completează cu noi prevederi, menite s-o ajusteze la rigorile normelor europene din domeniul audiovizualului. Astfel, este introdus un nou mecanism de finanţare a autorităţii de reglementare şi a radiodifuzorilor publici; este stipulată o nouă modalitate de desemnare şi de funcţionare a Consiliului Audiovizualului, a Consiliului de Supraveghere a radiodifuzorului public şi a Comitetului managerial al radiodifuzorului public; sunt introduse noi noţiuni şi noi prevederi care să reglementeze dezvoltarea audiovizualului, în general, şi a pieţei de publicitate, în particular, în era digitalizării; sunt prevăzute măsuri de prevenire a monopolizării spaţiului informaţional; este introdus un nou capitol cu referire la activitatea radiodifuzorilor comunitari etc.

Autorii proiectului sunt dispuşi să coopereze cu toate părţile interesate, în special, cu membrii comisiei parlamentare de specialitate, pentru perfecţionarea cadrului juridic ce-ar asigura dezvoltarea domeniului audiovizualului în beneficiul întregii societăţi.

Textul proiectului, în limbile română şi engleză, poate fi accesat pe site-urile www.soros.md şi www.apel.md.
 

Codul Audiovizualului - Proiect RO

Codul Audiovizualului - Proiect ENG