Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cetăţenii din R. Moldova pot accesa informaţii de interes public prin aplicaţia „Fair play”

Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei a lansat aplicaţia „Fair play”, în cadrul proiectului „Baza de date „Fair Play”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.Aplicaţia reprezintă un soft, accesibil pe internet, privind persoanele care administrează treburi de interes public. Proiecte similare sunt implementate în Slovacia şi Georgia.

Aplicaţia „Fair play” soluţionează următoarele probleme:
• accesul persoanelor la informaţia de interes public privind profilul persoanelor care administrează afacerile publice;
• punerea în aplicare efectivă a Legii cu privire la conflictul de interese, a Legii privind declararea şi controlul veniturilor şi al proprietăţii demnitarilor de stat, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu funcţii de conducere şi a unor prevederi ale Legii privind partidele politice şi ale Codului electoral.

Aplicaţia „Fair play” conţine 6 seturi de date: Guvernul; persoane; persoane juridice şi întreprinzători individuali; date din rapoartele Curţii de conturi; declaraţii la Comisia Centrală de Control şi Declaraţii la Comisia Electorală Centrală.

Setul de date „Guvernul” conţine următoarele informaţii cu privire la toate guvernele, începând cu anul 1992: actele normative prin care a fost investit şi demis Guvernul; numele Prim-ministrului, a miniştrilor fără portofoliu, miniştrilor; denumirea ministerelor; informaţii despre numirea şi demiterea miniştrilor pe parcursul exercitării mandatului Guvernului, precum şi informaţii cu privire la modificarea denumirii ministerelor pe parcursul exercitării mandatului Guvernului.

Setul de date „Persoane” conţine următoarele informaţii cu privire la aproape 200 de persoane (deputaţi în Parlament; membrii Guvernului; şefii de instituţii subordonate Guvernului şi ministerelor, cu excepţia directorilor întreprinderilor de stat; membrii Consiliului Superior al Magistraturii; judecătorii Curţii Constituţionale; membrii Curţii de Conturi; conducerea Curţii Supreme de Justiţie): participarea în alegeri parlamentare; calitatea de membru în comisii de stat; responsabili de condamnarea RM la CtEDO; date personale despre demnitarii de stat.

Setul de date „Persoane juridice şi întreprinzători individuali” conţine informaţii cu privire la persoanele juridice înregistrate şi radiate, începând cu decembrie 2008.

Setul de date „Date din rapoartele Curţii de Conturi” conţine informaţii cu privire la numărul şi denumirea Hotărârii Curţii de Conturi în care se întâlneşte numele persoanelor din setul de date „Persoane” şi informaţii cu privire la numele şi denumirea tuturor persoanelor fizice şi juridice enunţate în hotărârile Curţii de Conturi, de la momentul creării acesteia şi până în anul 2009.

Seturile de date „Declaraţii la Comisia Centrală de Control” şi „Declaraţii la Comisia Electorală Centrală” conţin informaţii despre veniturile obţinute, bunurile mobile şi imobile deţinute, angajamentele financiare ale persoanelor din setul de date „Persoane”.

Informaţiile accesibile pe „Fair Play” au fost colectate de pe următoarele surse: site-urile instituţiilor publice; site-urile ONG; Monitorul Oficial; Hotărârile Curţii de Conturi; Hotărârile CEDO; informaţia obţinută de la autorităţile publice; declaraţiile pe venituri, etc.