Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale a recomandat R. Moldova mai multe acţiuni de îmbunătăţire a situaţiei categoriilor de persoane vulnerabile

În perioada 4 şi 5 mai 2011, Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale (CESCR) a examinat al doilea raport periodic prezentat de către Guvernul Republicii Moldova cu privire la implementarea prevederilor Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale. Raportul vine să reflecte progresul realizat de Republica Moldova într-o perioadă de opt ani, începând cu anul 2003, când a fost examinat primul raport periodic.

Potrivit procedurilor stabilite, reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova au expediat rapoarte alternative (disponibile în limba engleză pe site-ul CESCR - http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs46.htm ) şi au susţinut o serie de întrevederi cu membrii CESCR. Delegaţia societăţii civile a fost constituită din reprezentanţi ai Centrului de Resurse Juridice, Coaliţiei NeDiscriminare, Centrului Naţional al Romilor, Centrului ”Speranţa”, Organizaţiei HelpAge International, Institutului pentru Drepturile Omului din Moldova (IDOM), Centrului de Informare în domeniul Drepturilor Omului, precum şi ai Grupului Resursă pentru Drepturile Omului, cu susţinerea Organizaţiei Naţiunilor Unite în Moldova şi Programului de Drept al Fundaţiei Soros - Moldova.

În cadrul întrunirilor cu membrii CESCR au fost prezentate situaţii sistemice şi cazuri individuale de încălcare a drepturilor garantate de Pactul Internaţional, în special cu referire la: nivelul de sărăcie; discriminarea minorităţilor sexuale, persoanelor transgender, persoanelor de etnie Romă; încălcarea drepturilor persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA şi persoanelor cu dizabilităţi; drepturile persoanelor în etate; egalitatea de gen; drepturile copiilor; violenţa domestică; efectele migraţiei şi traficul de fiinţe umane. Problemele elucidate de reprezentanţii societăţii civile au fost confirmate prin materiale ilustrative video şi foto.

Pe parcursul audierii reprezentanţilor statului, membrii CESCR au adresat o serie de întrebări şi s-au arătat îngrijoraţi de persistenţa violenţei domestică, rata înaltă a şomajului, în special printre femei şi populaţia tânără; sistemul de asigurări sociale; situaţia categoriilor de persoane vulnerabile (persoanele cu dizabilităţi, persoanele care trăiesc cu HIV/SIDA, minorităţile etnice şi persoanele în etate); acţiunile statului pentru combaterea stereotipurilor şi stigmatizării acestor grupuri. Membrii CESCR s-au referit şi la alte probleme importante, precum: accesul la apă potabilă şi canalizare; accesul la asistenţă medicală, în special în localităţile rurale; accesul la educaţie; situaţia populaţiei de etnie Romă, etc.

La 20 mai a.c., CESCR a publicat concluziile şi recomandările pentru îmbunătăţirea situaţiei privind respectarea drepturilor economice, sociale şi culturale în Republica Moldova, în conformitate cu prevederile Pactului internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale.

Republica Moldova a ratificat Pactul Internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale prin Hotărîrea Parlamentului nr.217-XII din 28 iulie 1990. În temeiul Pactului internaţional, a fost creat Comitetul ONU privind Drepturile Economice, Sociale şi Culturale. Comitetul este format din experţi independenţi care monitorizează implementarea Pactului de către Statele Membre. Acest lucru se face prin analiza rapoartelor prezentate periodic de către state privind progresul implementării prevederilor Pactului şi a respectării drepturilor economice, sociale şi culturale. În urma acestui proces, Comitetul adoptă „observaţii finale” (concluding observations), care se referă atât la aspectele pozitive privind respectarea drepturilor omului într-o anumită ţară, cât şi la aspectele problematice, formulând o serie de recomandări în vederea remedierii situaţiilor care nu corespund standardelor impuse de Pact.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să-l contactaţi pe Sergiu Rusanovschi, Secretar al Grupului Resursă pentru Drepturile Omului susţinut de Fundaţia Soros-Moldova; (+373) 69 184 280; sergiu.rusanovschi@gmail.com