Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Grupuri mixte de jurnalişti, ONG-işti şi cetăţeni simpli

Asociaţia Presei Independente (API) a lansat proiectul „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi”, prin care îşi propune să sporească responsabilitatea autorităţilor locale faţă de cetăţeni în utilizarea adecvată a banilor publici.

Timp de nouă luni, două grupuri mixte de monitorizare, din componenţa cărora fac parte jurnalişti, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi cetăţeni simpli, selectaţi în baza unui concurs, vor urmări transparenţa procesului bugetar în cele două municipii, eficienţa planificării cheltuielilor, calitatea serviciilor prestate pentru comunitate şi opiniile locuitorilor despre eficienţa cheltuielilor din banii publici. Rezultatele monitorizării vor fi reflectate în rapoarte trimestriale, pe care grupurile de monitorizare le vor face publice în cadrul unor conferinţe de presă. Instituţiile mass-media partenere în realizarea proiectului vor publica articole şi reportaje de informare şi analiză a utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi, iar la sfârşitul perioadei de monitorizare vor fi realizate două documentare (unul video şi altul audio) la tema participării cetăţenilor în procesul de audit public privind utilizarea surselor financiare bugetare. Documentarele vor fi difuzate la posturile publice de televiziune şi radio.

Proiectul lansat de API este parte a campaniei media „Cere socoteală pentru banii publici!”, desfăşurată în ultimii ani în mai multe oraşe din R. Moldova, obiectivele generale ale căreia sunt creşterea transparenţei în planificarea şi alocarea banilor publici, sporirea interesului şi implicarea reală a cetăţenilor în activităţi specifice de control public privind gestionarea treburilor comunităţii.

Proiectul „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi” este implementat de Asociaţia Presei Independente (API) cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.

Partenerii API în realizarea proiectului „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi” sunt: Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, „Ziarul de Gardă” (Chişinău), Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT (Chişinău), ziarul „SP” (Bălţi), Asociaţia „Ozon” (Bălţi).