Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Consolidarea democraţiei participative în ţările Parteneriatului Estic

În perioada 2-6 iunie a.c. va avea loc vizita de studiu în Moldova a unui grup de experţi din Georgia, Ucraina, România, Letonia şi Estonia, care se va desfăşura în cadrul proiectului „Consolidarea democraţiei participative în ţările Parteneriatului Estic”, implementat de Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte din Moldova, prezidată actualmente de Centrul CONTACT, în colaborare cu Asociaţia Internaţională pentru Alegeri Corecte şi Democraţie din Georgia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei pentru o Societate Deschisă din Georgia.

Prima etapă a proiectului, vizita de studiu în Georgia, s-a desfăşurat în perioada 14-19 mai a.c. la care au participat experţi, membri ai ONG-urilor, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Moldova, având drept scop familiarizarea experţilor moldoveni cu experienţa participativă a ONG-urilor din Georgia şi posibilităţile de implicare a cetăţenilor în procesul de soluţionare a problemelor la nivel central şi local.

Etapa a doua a proiectului prevede participarea experţilor din ţările-membre UE (Estonia, Letonia şi România) şi ţările Parteneriatului Estic (Georgia, Ucraina) la vizita de studiu în Moldova, care va facilita transferul de experienţă şi cunoştinţe referitor la participarea reprezentanţilor mediului asociativ în procesul de democratizare, analizându-se dificultăţile cu care se confruntă societatea civilă din ţările-participante în procesul de identificare a unor soluţii viabile pentru depăşirea acestora.

Vizita se va încheia cu organizarea unei mese rotunde în Chişinău, care va avea loc în Sala de conferinţe a Hotelului Jazz, în data de 6 iunie, începând cu ora 14.00.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe Nicolae Panfil, secretarul Coaliţiei Civice pentru Alegeri Libere şi Corecte şi directorul de proiect, la adresa de email: info@alegeliber.md.