Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Semnarea Acordului de Asociere dintre R. Moldova şi Uniunea Europeană va liberaliza tranzacţiile cu valori mobiliare de pe piaţa de capital din Moldova

Crearea unui cadru legislativ coerent şi adecvat standardelor europene. Reapariţia fondurilor de investiţii şi a altor instituţii de plasament colectiv pe piaţa autohtonă. Intrarea pe piaţă a companiilor străine, care va determina creşterea concurenţei în domeniu. Liberalizarea completă a tranzacţiilor cu valori mobiliare. Acestea sunt doar câteva concluzii ale studiului "Impactul semnării Acordului de Asociere între RM şi UE asupra pieţei de capital din Moldova", elaborat la iniţiativa şi cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, de către experţii Agenţiei de Rating şi Estimare "Estimator-VM".

Studiul şi-a propus să stabilească impactul pentru piaţa de capital din R. Moldova a semnării Acordului de asociere între RM şi UE. Experţii au constatat că, în prezent, lista instrumentelor şi serviciilor disponibile pe piaţa de capital din Moldova este foarte limitată, unicele valori mobiliare care circulă pe această piaţă fiind acţiunile. Majoritatea plasărilor de valori mobiliare sunt închise, până acum fiind efectuată o singură emisiune publică de acţiuni. Pe piaţă sunt prezente doar serviciile financiare de bază - brokerajul şi consultanţa procedurală. Serviciile de underwriting, administrarea portofoliilor, crearea pieţei nu sunt foarte răspândite. Totodată, sunt foarte rare cazurile de creditare a clienţilor de către brokeri, sunt interzise vânzările scurte şi lipsesc cu desăvârşire instrumentele financiare derivate.

Potrivit experţilor, cea mai importantă măsură în cadrul pregătirii şi executării condiţiilor Acordului de Asociere este aprobarea Legii cu privire la piaţa de capital, care va schimba radical baza legislativă şi infrastructura pieţei. Anterior, în urma deselor modificări suportate, legile care reglementează activitatea în domeniu şi-au pierdut coerenţa. Astfel, un nou cadru legislativ va simplifica activitatea în domeniu pentru emitenţii de valori mobiliare, pentru investitori şi companiile investiţionale.

Totodată, viitoarea Lege cu privire la piaţa de capital va oferi investitorilor străini un mediu familiar pentru noi investiţii. Acest fapt va determina o creştere a concurenţei pe piaţa de capital, rezultând în creşterea calităţii serviciilor prestate şi diminuarea costurilor serviciilor. Pe de altă parte, intrarea profesioniştilor străini pe piaţa autohtonă reprezintă un risc sporit pentru funcţionarea ulterioară a participanţilor autohtoni. În acest sens, experţii recomandă admiterea companiilor internaţionale doar pe măsura maturizării pieţei noastre.

Specialiştii recomandă în cadrul studiului şi găsirea unei soluţii pentru Bursa de valori şi Depozitarul central. Aceasta poate fi diminuarea cerinţelor faţă de capitalul lor propriu, sau extinderea în timp a implementării normativelor noi. O altă posibilitate ar fi majorarea de către membrii bursei a mărimii aporturilor în capitalul acesteia sau atragerea suplimentară a unor investitori. Experţii atenţionează însă că la moment nu există garanţia găsirii unei soluţii pe această cale, ceea ce constituie un factor de risc pentru infrastructura pieţei de capital.

Analiza mai constată că, în urma reglementării pieţei de capital conform standardelor internaţionale a OPCVM (Organisme de plasament colectiv în valori mobiliare), pe piaţa noastră vor reapărea fondurile de investiţii. Funcţionarea lor eficientă va permite atragerea surplusului de lichidităţi de la populaţie pe piaţa de capital cu un şir de urmări pentru economia naţională. Printre acestea ar fi creşterea volumelor pieţei primare şi secundare de capital, creşterea fluxului de investiţii de care vor beneficia companiile autohtone şi reducerea consumului în favoarea investiţiilor.

Experţii de la „Estimator-VM” au mai stabilit faptul că viitorul Acord de Asociere va liberaliza complet tranzacţiile cu valori mobiliare. Dacă în prezent toate clasele de valori mobiliare emise de societăţile pe acţiuni sunt tranzacţionate la bursa de valori, în urma modificărilor, volumul tranzacţiilor a valorilor mobiliare va creşte impresionant pe piaţa secundară.