Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui expert/grup de experţi sau a unei organizaţii pentru elaborarea studiului „Republica Moldova în Spaţiul European al Învăţământului Superior – rezultatele aderării la Procesul Bologna”

Obiectivul general al studiului constă în evaluarea actualei stări de fapt a învăţământului superior din Republica Moldova în contextul participării la implementarea prevederilor de bază ale Procesului Bologna.
Detaliile sunt oferite în termenii de referinţă care pot fi accesaţi mai jos.
 
Cerinţe faţă de aplicant:
 
  • experienţă relevantă în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de reforma învăţământului superior;
  • cunoaşterea sistemului intern de învăţământ superior prin desfăşurarea activităţilor profesionale şi de consultanţă în cadrul autorităţilor centrale de specialitate;
  • participarea unui expert străin, partener al organizaţiei/expertului local va fi considerată o prioritate.
Abilităţi: 
  • abilităţi profunde de analiză şi sistematizare
  • abilităţi excelente de auto-organizare
  • abilităţi bune de comunicare
  • abilităţi de scriere a studiilor analitice
  • responsabilitate, creativitate, flexibilitate
Doritorii de a participa la concurs, vor imprima oferta tehnică şi financiară în limba română sau engleză, şi le vor prezenta până la data de 17 iunie 2011, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc.
 
Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director, Programul Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md sau Diana Zaharia, Coordonator de Program, dzaharia@soros.md
 
Termenii de referință (DOC151kb)