Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unui grup de avocați pentru elaborarea metodei de evaluare a avocaţilor de către alți avocaţi (peer review)

 
Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova implementează proiectul Promovarea unui sistem durabil de asistenţă juridică garantată de stat în Republica Moldova, care are următoarele priorități:
 • Consolidarea capacităţii manageriale a Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat în ceea ce priveşte administrarea sistemul de asistenţă juridică garantată de stat într-un mod eficient,
 • Creşterea standardelor de apărare publică în întreaga ţară şi încurajarea culturii serviciilor de apărare activă şi holistică pentru clienţii săraci,
 • Sporirea gradului de conştientizare politică şi a sprijinului pentru legi şi politici mai bune în domeniul asistenţei juridice garantate de stat.
Una din problemele identificate de proiect este lipsa unor instrumente şi mecanisme de evaluare a calității serviciilor prestate de către avocaţi. Ţinând cont de necesitatea respectării principiului independenţei profesiei de avocat, astfel de mecanisme trebuiesc elaborate în interiorul profesiei şi de către membrii acesteia.
 
În ţările anglo-saxone a fost elaborată şi este pe larg aplicată metoda peer review. Aceasta presupune evaluarea de către un grup independent de avocați a calității serviciilor acordate de către alți avocați în baza unui set de criterii și nivele de performanță.
 
Programul de Drept al Fundaţiei Soros – Moldova în cooperare cu Baroul de Avocaţi Chişinău intenționează să testeze această metodă în condițiile Republicii Moldova şi, dacă va fi cazul, s-o adapteze la condiţiile şi legislaţia Republicii Moldova.
 
Testarea metodei se va desfăşura în trei etape:
 
I etapă
 • Selectarea unui grup de avocați specializați în drept penal, interesaţi în elaborarea şi testarea metodei de evaluare a avocaţilor de către alţi avocaţi / metoda peer review,
 • 23 – 24 iunie 2011 - prima sesiune de instruire. Avocaților selectaţi li se va prezenta conceptul metodei peer review. De asemenea, se va stabili metoda de lucru pentru următoarele 5 luni în vederea elaborării instrumentelor necesare şi modalitatea de testare a metodei. Instruirea va fi efectuată de către prof. Alan PATERSON, unul din fondatorii metodei peer review în Scoţia.
II etapă
 • Iulie – noiembrie 2011 – avocaţii selectaţi în urma rezultatelor obţinute la  I etapă vor participa la elaborarea şi testarea instrumentelor de implementare a metodei peer review în Republica Moldova. Această activitatea va fi remunerată.
III etapă
 • Noiembrie 2011 – instruirea finală.
 • Vor fi elaborate propuneri detaliate privind modul de utilizare a rezultatelor testării şi oportunitatea implementării acestei metode în Republica Moldova.
Reieşind din cele expuse mai sus, Programul de Drept al Fundaţiei Soros - Moldova invită avocații cu experiență în reprezentarea clienților pe cauze penale să participe la prezentarea metodei peer review și instruirea în vederea elaborării şi testării acestei metode în Republica Moldova.
 
Condiţiile de aplicare:
 • Avocat licenţiat,
 • Are experienţă avansată de reprezentare a clienţilor în cauze penale,
 • A elaborat şi aplică mecanisme de evaluare a activităţii de avocat şi/sau sunt interesați în elaborarea unor astfel de mecanisme,
 • Cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj.
Avocații interesați să participe în acest program sunt rugaţi să expedieze dosarele la adresa: str. Bulgara 32, mun. Chişinău, sau la adresa de e-mail: tdanilescu@soros.md.
 
Dosarele vor conţine următoarele:
 • Copia licenţei de avocat,
 • CV-ul,
 • Scrisoare de intenţie în care va descrie viziunea şi practica personală în ceea ce priveşte – ţinerea dosarelor avocatului, conţinutul minim obligatoriu al dosarului de apărare, standardele minime de calitate pe care le aplică şi le consideră necesare, evaluarea calităţii activităţii de avocat de către client sau de către membrii profesiei, etc.
Termenul limită 19 iunie 2011. Vor fi contactate doar persoanele selectate.
 
Persoană de contat Tatiana Danilescu, tel. 270032, e-mail: tdanilescu@soros.md.