Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Politici de tineret în vizorul societăţii civile

În perioada 14-16 iunie a.c., are loc vizita de studiu în Moldova a unui grup de experţi străini, care se desfăşoară în cadrul proiectului Consolidarea procesului de implicare a tinerilor: experienţa ţărilor din Europa de Sud-Est, implementat de Centrul Naţional de Resurse pentru Tineri din Moldova în colaborare cu Asociaţia KULT din Bosnia Herzegovina. Proiectul este derulat cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova.

Prima etapă a proiectului a constat în organizarea vizitei de studiu în Bosnia Herzegovina în perioada 13-19 martie a.c., la care au participat experţi, membri ai ONG-urilor de tineret şi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale din Moldova, care au avut posibilitatea să efectueze un schimb eficient de experienţă în domeniul elaborării şi promovării politicilor de tineret, participării tinerilor în procesul de luare a deciziilor şi colaborării eficiente dintre sectorul asociativ şi cel guvernamental în domeniul ajustării şi implementării cadrului legislativ ce vizează tineretul.

În cadrul vizitei de studiu în Moldova, experţii în domeniul politicilor de tineret şi reprezentanţii ONG-urilor din Bosnia Herzegovina, Serbia, Estonia, Letonia, România şi Slovenia vor avea întâlniri cu factori de decizie la nivel central şi local şi vor efectua o vizită de documentare la Primăria oraşului Ungheni şi ONG-urile din domeniul tineret din localitate. Acest eveniment va facilita transferul de experienţă şi cunoştinţe referitor la politicile de tineret promovate în ţările din Europa de Sud-Est şi UE, prin diversificarea serviciilor acordate tinerilor şi a oportunităţilor de implicare a tinerilor în viaţa socială.

Vizita se va încheia cu organizarea unei Mese rotunde regionale, axate pe problematica tineret,  care va avea loc în Sala de conferinţe a Hotelului Vila Verde, în perioada 15-16 iunie, începând cu ora 09.00.

Pentru informaţii suplimentare îl puteţi contacta pe Viorel Babii, coordonatorul proiectului, la adresa de email: viorel.babii@gmail.com.