Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Participarea R. Moldova în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună va oferi noi perspective de cooperare cu Uniunea Europeană

Inconsecvenţa dirijării politice, ineficienţa managementului Politicii de Securitate şi Apărare a R. Moldova (PSARM) la nivel superior, precum şi resursele bugetare limitate se numără printre principalele obstacole care împiedică ţara noastră să participe în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună (PSAC) a Uniunii Europene. Impedimentele au fost identificate în studiul „Perspectivele cooperării Republicii Moldova în cadrul Politicii de Securitate şi Apărare Comună”, elaborat de experţii independenţi Damien Helly (Franţa), Iurie Pîntea şi Polina Panainte (R. Moldova), la iniţiativa şi cu susţinerea financiară din partea Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

În urma unei analize comparative între PSAC şi PSARM, autorii studiului au constatat unele aspecte care limitează corelarea dintre acestea. Potrivit experţilor, chiar dacă statutul neutralităţii permanente a R. Moldova nu împiedică participarea la operaţiuni internaţionale, procesul actual de adoptare a astfel de decizii este unul îndelungat şi nu permite participarea la faza iniţială de soluţionare a crizelor, ci doar la misiuni de lungă durată care sunt în deplină desfăşurare. Totodată, este remarcat faptul că în perioada interimatului funcţiei Preşedintelui R. Moldova politica de securitate şi apărare a ţării a fost afectată de lipsa unei conduceri responsabile, iar procesul de luare a deciziilor în domeniul PSARM a devenit unul anevoios.

Conform studiului, participarea la PSAC oferă R. Moldova posibilitatea de a participa la eforturile comune ale statelor europene pentru asigurarea securităţii europene şi celei internaţionale. Această participare oferă inclusiv posibilitatea de a înainta iniţiative şi propuneri pentru agenda PSAC la nivelul Consiliului European, Consiliului de Afaceri Generale şi Afaceri Externe, Consiliului miniştrilor de apărare sau Consiliului miniştrilor afacerilor interne. În acest mod, participarea ţării noastre la PSAC oferă şi o perspectivă mult mai largă pentru implicarea Uniunii Europene în soluţionarea conflictului transnistrean, pentru utilizarea instrumentelor disponibile sau în curs de dezvoltare, precum Serviciul European de Acţiuni Externe sau strategiile şi politicile de management al crizelor.

Experţii, care au elaborat studiul „Perspectivele cooperării R. Moldova în cadrul PSAC”, menţionează că viitoarea cooperare cu UE, care va presupune şi participarea la misiuni de menţinere a păcii şi civile, poate fi un exerciţiu destul de provocator pentru autorităţile RM, în condiţiile în care cadrul legal actual impune un şir de limite. În acest caz, ţara noastră are două opţiuni:
- Să preia modelul Austriei, care în procesul de aderare la UE a introdus o prevedere specială în Constituţie, care stipulează că participarea la PSAC nu va fi împiedicată de statutul de neutralitate şi care permite statului să participe la operaţiunile militare date de Misiunile Petersberg.
- Preluarea experienţei statelor care au devenit ţări asociate până la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. În cazul acestor state, procesul de asociere nu a dictat nicio modificare în ordinea juridică naţională, dar aceste state au confirmat formal angajamentul de a acorda sprijin activ şi necondiţionat pentru implementarea politicii comune de securitate şi apărare, în spiritul loialităţii şi al solidarităţii reciproce.

Totodată, este relevat faptul că aprobarea recentă a Strategiei Securităţii Naţionale oferă şansa începutului unei faze calitativ noi în politica de securitate şi apărare a R. Moldova, iniţierii şi implementării unor reforme adecvate în sectorul de securitate şi apărare în conformitate cu practicile şi standardele europene, inclusiv modernizării cadrului juridic. În context, experţii recomandă elaborarea şi gestionarea unui Plan de acţiuni pentru implementarea SSN. Pe lângă elaborarea strategiilor sectoriale, a actelor legislative şi normative, acţiuni de restructurare a forţelor armate şi instituţiilor de forţă, acest Plan ar urma să includă şi acţiunile care vor fi întreprinse de instituţiile din sectorul de securitate în vederea participării PSAC. Mai mult, autorii studiului propun aprobarea unor obiective-ţintă privind capacităţile naţionale de participare la operaţiunile militare şi civile ale UE şi iniţierea unui proces de pregătire a forţelor sub conducerea generală a Preşedintelui statului.