Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Specialist în Instruire şi Logistică în Programul Sănătate Publică

Fundaţia Soros – Moldova anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Specialist în Instruire şi Logistică (SI&L) în cadrul Programului Sănătate Publică, subprogram Reducerea Riscurilor (Prevenire HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile). SI&L va organiza traininguri şi evenimente în domeniul HIV/SIDA, implementate în cadrul proiectelor finanţate de Fundaţie din grantul GFATM (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). Data limită de aplicare este 21 septembrie 2011, ora 16.00.
 
Criterii de eligibilitate:
1. Studii superioare în ştiinţe sociale sau alte domenii relevante;
2. Experienţă de lucru în implementarea activităţilor de instruire şi logistică;
3. Cunoaşterea limbilor română, engleză şi rusă;
4. Abilităţi de lucru la calculator.
 
Experienţă de lucru în implementarea activităţilor de training şi/sau logistică într-un proiect similar va fi considerat un avantaj;
Experienţa de lucru în organizaţiile care implementează activităţi de prevenire în domeniul HIV/SIDA, susţinere şi suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA/Grupurile Vulnerabile va constitui un avantaj.
 
Cerinţele faţă de persoanele care doresc să participe la concurs sunt stipulate în Termenii de Referinţă anexaţi.
 
Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
 
(a) curriculum vitae (CV) actualizat şi
(b) o scrisoare de intenţie, motivînd interesul şi eligibilitatea pentru această poziţie
 
la adresa electronică: vslobozian@soros.md
 
sau la adresa:
 
Fundaţia Soros – Moldova,
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001,
Chişinău, Republica Moldova
pentru Liliana Gherman
 
nu mai târziu de 21 septembrie 2011, ora 16.00.
 
 
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate. 
 
 
Informaţia suplimentară poate fi obţinută:
Persoana de contact: Vitalie Slobozian
Programul Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Fundaţia Soros-Moldova
Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova
TEL: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07