Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Programul Buna Guvernare anunță concurs de selectare a unei companii specializate/organizaţii pentru elaborarea studiului „Conflictul de interese și regimul de incompatibilități în instituţiile administraţiei publice locale din Republica Moldova

Obiectivul general al serviciilor de consultanţă solicitate va fi efectuarea unei analize ample şi revizuirea cadrului legal şi instituţional al Republicii Moldova privind gestionarea conflictului de interese şi a regimului de incompatibilități în serviciul public la nivelul administraţiei publice locale, în contextul procesului de descentralizare.

Subiectele care vor fi cercetate se vor referi la elaborarea cadrului conceptual, regulator şi de politici pentru:
• Perfecţionarea gestionării situaţiilor de conflict de interese şi a incompatibilităţilor în serviciul public la nivelul administraţiei publice locale.
• Clarificarea cadrului legal şi normativ privind regimul de incompatibilităţi în serviciul public.

Profilul companiei/organizației:
Organizațiile cointeresate trebuie să întrunească următoarele criterii:
• Să fie o entitate juridică înregistrată legal;
• Experienţă relevantă de cel puțin 5 ani în elaborarea studiilor analitice în domenii legate de administrația public locală, regimul incompatibilităților și conflictul de interese;
• Să dispună de capacități tehnice și resurse umane suficiente pentru a îndeplini cu succes sarcina stabilită, sau capacitățile de a subcontracta consultanții externi locali și/sau internaționali;
• Participarea în echipă a experților străini va constitui un avantaj semnificativ;
• Abilitatea demonstrată de a gestiona corect și responsabil un contract/grant oferit de donator;
• Experții calificați, având:
• Studii avansate în domeniile administrației publice, politicilor publice, dreptului, alte domenii relevante și/sau experiența profesională în aceste domenii;
• Cel puțin 5 ani de experiență profesională în domenii relevante;
• Cunoașterea profundă a funcționării administrației publice locale, procesului decizional la nivel local, management-ului public, dreptului administrativ, inclusiv publicații în aceste domenii sau domenii conexe;
• Cunoașterea profundă a contextului local al administrației publice din Moldova;
• Experiența de lucru regională va constitui un avantaj;
• Abilităţi profunde de analiză şi sistematizare, abilităţi de scriere a studiilor analitice;
• Abilităţi bune de comunicare pentru colaborare cu reprezentanții autorităților publice;
• Cunoașterea limbilor engleză și rusă va constitui un avantaj.

Detaliile privind condițiile concursului sunt oferite în termenii de referință de mai jos. 

Oferta tehnică şi financiară va fi prezentată în limba română sau engleză până la data de 10 octombrie 2011, ora 17:00, în plicuri separate, sigilate, cu menţiunea denumirii complete a studiului. Ofertele se vor depune la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, în atenţia doamnei Elena Vacarciuc.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic, Director, Programul Buna Guvernare, ocrivoliubic@soros.md sau Diana Zaharia, Coordonator de Program, dzaharia@soros.md
 

Termenii de referință (PDF 230kb)