Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs public pentru completarea echipei de lucru a Studioului Central al Reţelei Radio/TV

Cadru General

Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv al celui audiovizual local/regional.

Activitatea Programului se axează pe susţinerea mass-media independente, accesul la informaţie, perfecţionarea învăţământului specializat, monitorizarea activităţii instituţiilor audiovizualului, îmbunătăţirea cadrului juridic de reglementare a activităţii presei şi pe alte aspecte importante pentru crearea unui mediu favorabil de informare adecvată a cetăţenilor ţării.

În contextul misiunii sale sociale, Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova implementează Proiectul „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în producerea de emisiuni cu caracter comunitar şi public" (componenta Programului "Asigurarea Bunei Guvernări în Moldova prin Sporirea Participării Publice”). Proiectul este finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Asdi).

Obiectul concursului

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă un concurs public pentru completarea echipei de lucru a Studioului Central al Reţelei Regionale Radio/TV pentru următoarele posturi: 

  • director-administrator al Studioului central de producere;
  • redactor-şef de limbă română;
  • redactor-şef de limbă rusă;
  • reporter-redactor radio/tv de limbă română;
  • reporter-redactor radio/tv de limbă rusă;
  • monitor emisie tv.

Persoanele interesate vor depune dosarele cu menţiunea „Concurs Program Mass-media: completarea echipei de lucru a Studioului Central radio/TV” cu specificarea postului pentru care optează, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova.

Data-limită de prezentare a ofertelor este 03 octombrie 2011, ora 12.00.

Opţional, candidaţii pre-selectaţi vor fi invitaţi la un interviu în săptămâna 10-16 octombrie, curent.

Pentru mai multe informaţii, cerinţele de calificare şi ofertele tehnice care urmează a fi prezentate de candidati este necesar să consultati termenii de referinţă care pot fi accesaţi mai jos.

TERMENI DE REFERINŢĂ

Informaţii suplimentare la tel: 270031, 270232, fax 270507.

Persoana de contact: Adrian Bivol, Asistent Program Mass-media