Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Dezbatere publică asupra noului proiect de Cod al audiovizualului

Prima dezbatere publică asupra noului proiect de Cod al audiovizualului va avea loc săptămând viitoare, la Chişinău.

Proiectul, elaborat sub egida APEL, a fost finalizat în luna mai şi a stârnit interes din partea Programului Comun al Consiliului Europei şi Uniunii Europene „Susţinerea Democraţiei în Moldova”, OSCE şi Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (UERT) care, din proprie iniţiativă, au făcut expertize şi le-au oferit grupului de lucru. Expertizele şi conţinutul pe capitole al proiectului de Cod vor fi prezentate în cadrul dezbaterii publice.

Proiectul noului Cod conţine noţiuni suplimentare şi prevederi inedite referitoare la comunicarea audiovizuală comercială, la regimul de proprietate în audiovizual, la mecanisme de funcţionare a autorităţii de reglementare a domeniului, la finanţarea serviciului public de radio şi televiziune, la radiodifuzorii comunitari, etc. Aceste prevederi necesită dezbateri aprofundate care să genereze sugestii şi propuneri adecvate confere documentului funcţionalitatea scontată.

Autorii proiectului intenţionează să colecteze toate propunerile de îmbunătăţire a cadrului juridic naţional de reglementare a domeniului audiovizualului care, luate în consideraţie, ar contribui la ajustarea viitorului Cod la standardele europene.

Dezbaterea publică va avea loc în perioada 25-26 octombrie, 2011, în Sala de Conferinţe a hotelului Jolly Alon, cu începere, în prima zi, de la ora 10.00.

Proiectul Codului audiovizualului a fost elaborat de un grup de lucru format din experţi în drept şi în audiovizual, cu sprijinul Programului Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova.