Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Post vacant: Coordonator de Program în cadrul Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor

Fundaţia Soros-Moldova anunţă concurs pentru poziţia de Coordonator de Program în cadrul Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor. Coordonatorul de program, sub supervizarea directă a directorului Programului Sănătate Publică, va contribui la elaborarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectelor/activităţilor în domeniul sănătăţii publice, focalizate pe HIV/SIDA şi Tuberculoză.
 
Responsabilităţi generale:
În conformitate cu strategia generală a Fundaţiei, coordonatorul de program va fi responsabil de implementarea strategiei Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor, precum şi de gestionarea eficientă a programelor/proiectelor iniţiate conform acestor strategii.
 
Responsabilităţi specifice:
-       Participare la elaborarea şi realizarea obiectivelor Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor;
-       Participare la elaborarea descrierii generale a programelor/iniţiativelor de program şi compilarea bugetelor corespunzătoare;
-       Monitorizarea situaţiei şi politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare în cadrul  Programului Sănătate Publică, precum şi identificarea oportunităţilor pentru intervenţii şi colaborări;
-       Elaborarea condiţiilor concursurilor publice, a materialelor însoţitoare pentru iniţiativele din domeniu; oferirea consultanţei persoanelor interesate de solicitarea unui grant;
-       Evidenţa mijloacelor financiare în sub-programe şi a obligaţiunilor (financiare) faţă de beneficiari în cadrul proiectelor aprobate;
-       Monitorizarea şi evaluarea proiectelor implementate cu suportul Programului Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor;
-       Menţinerea relaţiilor de comunicare cu experţii şi membrii juriului;
-       Compilarea documentelor de program, rapoartelor anuale de activitate, etc.
 
Condiţii de participare la concurs:
-       Deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
-       Cunoaşterea obligatorie a limbii române, limbii engleze şi a limbii ruse;
-       Studii superioare medicale şi/sau în sănătate publică.
Experienţă profesională: cel puţin 3 ani de activitate în domeniul sănătăţii publice ar fi un avantaj.
Abilităţi: capacitate de lucru cu informaţia, planificarea acţiunilor, organizare, coordonare, analiză, sinteză, elaborarea documentelor, autoinstruire, motivare, mobilizare, lucru în echipă, soluţionarea problemelor, comunicare eficientă.
Atitudini: responsabilitate, receptivitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă, echilibru emoţional, receptivitate, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină şi punctualitate.
Cunoştinţe de operare la calculator: Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet.
 
Persoanele interesate vor prezenta/expedia:
(a) curriculum vitae (CV) actualizat
(b) o scrisoare de intenţie, motivând interesul pentru această poziţie
 
la adresa str.Bulgară 32, Chişinău sau
la adresa electronică foundation@soros.md, nu mai târziu de 14 noiembrie 2011, ora 14.00.
Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate şi anunţate despre data şi locul interviului.