Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Reprezentanţii managementului academic în domeniul studiilor europene din R. Moldova vor face schimb de experienţă cu colegii din România

Prorectorii, decanii şi şefii de catedră din cadrul instituţiilor superioare din R. Moldova vor întreprinde o vizită de schimb de experienţă privind managementul universitar în domeniul studiilor europene în universităţile din România, în perioada 14-20 noiembrie a.c. Activitatea face parte din proiectul „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”, implementat în perioada martie – decembrie, 2011, de către Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, în parteneriat cu Asociaţia Română de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană. Proiectul este susţinut financiar de Fundaţia Soros-Moldova, în parteneriat cu Fundaţia Soros România.

În cadrul vizitei vor participa 17 persoane, printre care factori de decizie din cadrul Ministerului Educaţiei din Repblica Moldova, profesori universitari cu funcţii de management academic în domeniul studiilor europene şi asigurării calităţii, dar şi experţi în domeniul politicilor educaţionale şi în procesul de aprofundare a relaţiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană.

Agenda va include vizite de lucru, de documentare şi informare la următoarele instituţii şi universităţi: Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca, Universitatea Româno-Americană, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, Ministerul Afacerilor Europene, Institutul European din România, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Centrul Român de Politici Europene.

Proiectul „Dezvoltarea curriculumului şi îmbunătăţirea managementului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova” propune o nouă abordare de formare a cadrelor didactice universitare în domeniul studiilor europene care predau în universităţile din R. Moldova. Abordarea se referă la oferirea unui model nou de curriculum universitar centrat pe beneficiar, valorificând diverse studii de caz şi procese specifice integrării în UE, prin activităţi de învăţare şi aplicare în comun, studierea de bune practici sau a celor nesustenabile.

Totodată, proiectul dat constituie o continuare a eforturilor anterioare ale Fundaţiei Soros-Moldova în ceea ce priveşte dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene, printre care pot fi menţionate următoarele activităţi: acordarea de burse europene de scurtă durată pentru formare profesională continuă în România (anii 2008-2009), realizarea unei vizite de schimb de experienţă profesorală la cele mai importante universităţi din România (2010), precum şi aprofundarea experienţei de predare în domeniul studiilor europene pentru 15 profesori din Republica Moldova, prin intermediul explorării individuale a unei instituţii de învăţământ superior din România (aprilie-iunie 2011).

Alte informaţii de interes, precum şi programul detaliat al activităţilor poate fi furnizat la cerere apelând persoanele de contact: dl. Nicolae Toderaş, Coordonator activităţi, tel. 0745068900, nicktod@yahoo.com sau dna Ioana Melenciuc, Responsabil comunicare, tel.0724565724, ioanamelenciuc@gmail.com.