Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Mai multă transparenţă în gestionarea bugetului public

Bugetul public naţional şi utilizarea patrimoniul public influenţează în mare măsură bunăstarea fiecăruia dintre noi. Însă, modalitatea de formare a bugetului şi cheltuire a banilor publici nu este mereu clară şi adesea ridică multe semne de întrebare cu privire la corectitudinea şi eficienţa acestora. Mai mult decât atât, constatările din rapoartele Curţii de Conturi sugerează că formarea şi utilizarea resurselor publice sunt afectate de un şir de încălcări şi lacune semnificative ce aduc sau comportă un risc sporit de prejudiciere a intereselor publice.

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova sprijină financiar „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat de către Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP. În cadrul evenimentului de lansare au fost discutate prevederile proiectului legii bugetului de stat pentru anul 2012 şi rapoartele Curţii de Conturi pentru trimestrul III. Discuţiile privind proiectul bugetului pentru anul 2012 s-au axat pe subiecte ce vizează protecţia socială a grupurilor vulnerabile, sănătatea, educaţia, dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a agriculturii. Drept punct de reper al discuţiilor au servit “Nota analitică a proiectului legii bugetului de stat pentru 2012: advocacy pentru finanţare mai bună a unor sectoare prioritare” şi „Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul III 2011”.

Nota analitică prezintă o analiză a prevederilor proiectului bugetului de stat pentru anul 2012 pentru a elucida în ce măsură bugetul reflectă priorităţile de dezvoltare durabilă şi inclusivă a societăţii. În acest sens au fost selectate cinci domenii de analiză: protecţia grupurilor sociale, sănătate, educaţie, întreprinderile mici şi mijlocii şi agricultura.

Sinteza conţine concluziile în urma examinării a zece rapoarte din douăzeci publicate de Curtea de Conturi în trimestrul III al anului în curs. O parte din rapoartele analizate s-au referit la auditul bugetului raional pe anul 2010 şi gestionării patrimoniului public pentru raioanele Drochia, Ungheni, Orhei, Anenii Noi, Cimişlia, Donduşeni şi Floreşti, precum şi la auditul formării şi utilizării bugetului raionului Călăraşi pe perioada anilor 2009-2010. Cele mai frecvente iregularităţi admise de administraţiile publice locale şi cu un impact considerabil, ţin de salarizare, achiziţii publice şi realizarea reparaţiilor capitale şi investiţii. Alte două rapoarte analizate au vizat auditul Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova” şi a S.A. „Moldova-Film”. Printre principalele iregularităţi referitoare la întreprinderile publice menţionate se numără cele ce ţin de asigurarea integrităţii patrimoniului public, efectuarea procurărilor şi atingerea obiectivelor pentru care întreprinderile au fost create.