Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Zero infecţii noi cu HIV. Zero discriminare. Zero decese cauzate de SIDA

Infecţia HIV/SIDA este o problemă globală de sănătate şi un impediment în dezvoltarea economică. Numărul persoanelor infectate cu virusul HIV în lume este de 33,3 milioane de oameni, iar anual cca 2 mln de decese sunt cauzate de SIDA. Până la 1 noiembrie 2011, în Republica Moldova, au fost înregistrate 7014 persoane infectate cu HIV. Dintre acestea, aproximativ 87,2% au vârsta cuprinsă între 15 – 39 ani. În fiecare an, cca 600 de persoane din Moldova se infectează cu virusul HIV. Profesionişti din domeniul medical, social, educaţie şi media îşi coordonează eforturile pentru a ţine infecţia HIV sub control. Potrivit acestora, fondurile internaţionale pentru R. Moldova se reduc continuu. Prin urmare, la această etapă este necesară identificarea resurselor interne pentru a acoperi toate necesităţile din bugetul ţării.

În perioada 5 – 7 decembrie, la Chişinău se desfăşoară Conferinţa Naţională HIV/SIDA, organizată de către Consiliul naţional de coordonare TB/SIDA. În acest an, evenimentul întruneşte aproximativ 150 de participanţi (organizaţii ale societăţii civile, organizaţii internaţionale şi guvernamentale). Obiectivul general al Conferinţei este de a evalua răspunsul naţional la epidemia HIV/SIDA în perioada 2010 – 2011 şi de a defini acţiuni concrete care, prin unirea eforturilor tuturor partenerilor din sectorul public, privat societatea civilă ar accelera procesul ”Tendinţa 0”: Zero infecţii noi cu HIV. Zero discriminare. Zero decese cauzate de SIDA.

Conferinţa Naţională HIV/SIDA va asigura continuitatea activităţilor şi întrunirilor precedente, abordând cele mai importante teme cu privire la domeniul HIV/SIDA. În acest an, discuţiile se vor axa pe dezvoltarea societăţii civile implicate în prevenire, educaţie şi acordarea de servicii pentru persoanele afectate de HIV/SIDA. Se va discuta despre dezvoltarea parteneriatului dintre structurile guvernamentale, sectorul neguvernamental şi, în special, ONG-urile care reprezintă interesele oamenilor infectaţi cu HIV/SIDA. De asemenea, se va pune accent pe îmbunătăţirea bazei legislative privind HIV/SIDA, dezvoltarea reţelelor naţionale şi regionale, contractarea de către Guvern a serviciilor sociale oferite de ONG-urile active în domeniul HIV/SIDA şi Tuberculoză.

Conferinţa Naţională HIV/SIDA 2011 este organizată de către Consiliul naţional de coordonare a programelor naţionale de profilaxie şi control al infecţiei HIV/SIDA, infecţiilor cu transmitere sexuală şi de control al tuberculozei, în cadrul proiectului „Reducerea Impactului Infecţiei HIV în Republica Moldova”, finanţat de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei, Runda 8, Recipientul Principal - Centrul pentru Politici şi Analize în Sănătate (Centrul PAS), Sub-recipient Fundaţia Soros-Moldova/Programul Sănătate Publică.