Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Modele de reforme în descentralizare şi autonomie locală

Business Consulting Institute organizează în perioada 12-14 decembrie a.c. vizita de studiu în Moldova a experţilor din ţările UE. Vizita are loc în cadrul proiectului Modele de reforme în descentralizare şi autonomie locală, implementat în parteneriat cu Fundaţia PAUCI din Polonia şi Corporate & Public Management Consulting Group din Letonia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi PNUD Moldova.

Participarea experţilor şi a reprezentanţilor administraţiei publice locale din Letonia, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria şi România în cadrul acestei vizite va facilita transferul de experienţe şi cunoştinţe privind cadrul instituţional şi mecanismele de implementare a reformei de descentralizare şi de asigurare a unei autonomii locale mai mari. În prima zi a vizitei, vor avea loc întâlniri cu factori de decizie de la nivel central şi cel local.

Ulterior, la Chişinău se vor desfăşura lucrările Mesei rotunde „Descentralizarea şi dezvoltarea autonomiei locale: modele europene de succes pentru Republica Moldova”, cu participarea experţilor din ţările-membre UE: Polonia, Letonia, Cehia, Slovacia şi România. În cadrul discuţiilor va fi prezentată experienţa ţărilor UE care au trecut deja prin descentralizare, semnificaţia acestui proces pentru ele, care au fost lecţiile învăţate şi care ar fi gradul de aplicabilitate al acestora în cazul Moldovei.

Lucrările Mesei rotunde internaţionale vor avea loc în Sala de Conferinţe a Palatului Republicii (str. Maria Cebotari nr.16, mun. Chişinău), în zilele de 13-14 decembrie, începând cu ora 09.00. La eveniment sunt invitaţi să participe autorităţile publice centrale şi locale din Moldova, reprezentanţii ONG-urilor, precum şi experţii în domeniu.

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm s-o contactaţi pe Cristina Moisei, coordonator BCI, la tel. 855 080, e-mail office@bci.md sau să accesaţi site-ul BCI www.bci.md.