Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rezultatele concursului de granturi pentru promovarea transparenţei actului de guvernare cu utilizarea TIC

În rezultatul concursului de granturi pentru promovarea transparenţei actului de guvernare cu utilizarea instrumentelor tehnologiilor informaționale și comunicațiilor (TIC), lansat în cadrul Programului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova în parteneriat cu Programul Informațional OSI-Budapesta, în perioada 29 iulie - 12 septembrie 2011, au fost finanțate următoarele proiecte:

 • www.alerte.md.

  Beneficiar AO Media-Point

  Valoarea contractului de grant: 9,830 dolari SUA

        Decizia Juriului Programului din 19.10.2011

 • ”Asigurarea transparenţei luării deciziilor de către organele de stat centrale şi locale”

  Beneficiar AO ”Privesc EU”

  Valoarea contractului de grant: 9,990 dolari SUA

        Decizia Juriului Programului din 19.10.2011