Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

La Chişinău a fost semnat un nou Acord de cooperare în domeniul reformării sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi

Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Open Society Mental Health Initiative (OSMHI), Fundaţia Soros-Moldova (FSM), Keystone Human Services International USA (KHSI) şi Keystone Human Services International Moldova Association (KHSIMA) au semnat astăzi, la Chişinău, un nou Acord de cooperare pentru perioada 2012-2016.  Prin semnarea acestui acord, părţile se obligă să colaboreze în vederea realizării iniţiativei lansate de Guvernul Republicii Moldova privind reformarea sistemului rezidenţial de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii) şi incluziunii acestora în societate.

În acest context, MMPSF şi KHSIMA, cu suportul OSMHI şi FSM vor continua implementarea Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, care este axat pe dezinstituţionalizarea şi integrarea în familie sau plasarea în servicii comunitare a copiilor şi adulţilor din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale (băieţi) din Orhei, precum şi prevenirea noilor plasamente în această instituţie.

Acordul de cooperare stabileşte direcţiile principale de activitate şi obligaţiile pe care şi le-au asumat semnatarii în vederea realizării reformei sistemului rezidenţial de îngrijire a persoanelor cu dizabilităţi. Astfel, MMPSF şi-a luat angajamentul de a promova în continuare politicile de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi‚ de prevenire a instituţionalizării şi de dezinstituţionalizare a acestora, precum şi de a dezvolta cadrul legislativ normativ de reglementare a serviciilor sociale noi pentru plasarea acestora. În contextul procesului de planificare a Cadrului bugetar pe termen mediu va propune alocarea din bugetul de stat a mijloacelor financiare necesare pentru susţinerea serviciilor respective.

Partenerii, la rîndul lor, şi-au asumat responsabilitatea de a susţine, în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, crearea serviciilor comunitare noi pentru plasarea persoanelor cu dizabilităţi (Locuinţa protejată, Casa comunitară, Plasament familial specializat, Asistenţă Parentală Profesionistă etc.), de a acorda asistenţă tehnică Ministerului în elaborarea şi expertizarea cadrului legislativ-normativ în contextul reformării sistemului de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv în reglementarea serviciilor sociale comunitare pentru acestea, precum şi de a contribui la dezvoltarea capacităţilor angajaţilor din sistemul de protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea realizării cu succes a reformelor.

Reforma sistemului rezidenţial de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi (adulţi şi copii) se înscrie în contextul armonizării domeniului de protecţie socială la standardele UE şi corespunde prevederilor Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

În acest context, amintim că, la 6 decembrie curent, Guvernul Republicii Moldova a aprobat proiectul Legii privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi elaborat de către MMPSF, cu suportul tehnic acordat de KHSIMA în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”. Noua lege vine să înlocuiască Legea privind protecţia socială a invalizilor, care nu mai face faţă cerinţelor actuale şi prevede măsurile necesare pentru reformarea sistemului de asistenţă socială şi pentru a facilita incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi. Legea urmează să fie adoptată de Parlament pentru a intra în vigoare.
Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi Fundaţiei Soros-Moldova şi are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. În prezent, 540 de copii cu dizabilităţi intelectuale şi fizice beneficiază de suportul programului.