Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a jurnaliştilor şi activiştilor din domeniul drepturilor omului

 
Fundaţia Soros-Moldova şi Fundaţiile pentru o Societate Deschisă-Budapesta
 anunţă  
CONCURS DE SELECTARE A JURNALIŞTILOR ŞI ACTIVIŞTILOR DIN DOMENIUL DREPTURILOR OMULUI
 în cadrul proiectului
 „Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova”
 
Generalităţi
Încălcarea dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei nu este una ocazională în Moldova. Aceasta reprezintă un fenomen sistemic şi continuu. Moldova este în mod constant condamnată de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului pentru violarea acestui drept fundamental, în mod special din cauza motivărilor slabe ale mandatelor de arest emise de judecătorii de instrucţie moldoveni. Funcţia judecătorilor de instrucţie este de a asigura respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale la etapa pre-judiciară a procesului penal prin exercitarea controlului judiciar asupra acţiunilor de urmărire penală şi prin aplicarea unui număr de măsuri procesuale de constrângere, inclusiv arestarea preventivă. Deşi deciziile (încheierile) pe care le pronunţă judecătorii de instrucţie afectează direct libertatea persoanelor, în practică acestea nu sunt altceva decât nişte „forme fără fond”, deoarece de cele mai multe ori nu sunt motivate sau sunt motivate insuficient. Atât organizaţiilor societăţii civile, cât şi organelor de autoadministrare judecătorească le lipsesc instrumentele necesare de monitorizare permanentă a activităţii judecătorilor de instrucţie pentru a-i face responsabili pe aceştia din urmă de lipsa motivării adecvate a mandatelor de arest emise.  
La etapa actuală, instituţiile internaţionale şi europene exercită o presiune tot mai insistentă asupra Moldovei pentru ca aceasta să-şi reformeze sistemul de justiţie, în special sistemul judecătoresc. Totuşi, acţiunile întreprinse până acum în această direcţie de către autorităţile judiciare şi guvern sunt lipsite de consistenţă.
În condiţiile descrise, Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova (PD/FSM) în cooperare cu Programul pentru Drepturile Omului şi Buna Guvernare din cadrul Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă-Budapesta (HRGGP/OSF) implementează Proiectul „Îmbunătăţirea respectării dreptului la libertatea şi siguranţa persoanei în Moldova”. Proiectul urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă prin implicarea activă a reprezentanţilor mass-media şi activiștilor din domeniul drepturilor omului. Proiectul, de asemenea, va promova dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilizare judecătorească (judicial accountability).
Persoanele selectate vor beneficia de o instruire interactivă în domeniul justiţiei penale şi monitorizării acesteia de către reprezentanţii societăţii civile. Ulterior, din cadrul persoanelor instruite, vor fi selectaţi 5 jurnalişti şi 5 activişti din domeniul drepturilor omului care, împreună cu 5 avocaţi, vor forma 5 echipemobile interdisciplinare de monitorizare a activităţii judecătorilor de instrucţie. Echipele mobile nu doar vor urmări îndeaproape activitatea judecătorilor de instrucţie, ci şi vor expune public erorile judiciare comise de aceştia în procesul aplicării măsurilor procesuale de constrângere, în special a arestării preventive.
Condiţiile concursului
Persoanele interesate vor trimite dosarele complete în limba română (Scrisoarea de intenţie şi CV-ul) la adresa de e-mail: rdanii@soros.md sau le vor depune la recepţia Fundaţiei Soros-Moldova, cu menţiunea ”Pentru concurs – jurnalişti şi activişti”, până la 9 ianuarie 2012, ora 18.00.
 
Candidaţii eligibili vor demonstra:
¨       motivaţie autentică de a participa la implementarea proiectului;
¨       cunoştinţe în domeniul protecţiei drepturilor omului;
¨       capacităţi de investigare şi raportare;
¨       aptitudini de cercetare şi documentare;
¨       experienţă în monitorizarea drepturilor omului şi relatarea încălcărilor semnalate.
 
Atenţie: Beneficiari ai proiectului pot fi atât jurnalişti şi activişti din domeniul drepturilor omului cu experienţă avansată, cât şi cei cu experienţă minimă. Se încurajează participarea jurnaliştilor şi activiştilor din afara Chişinăului, precum şi a celor tineri interesaţi de şi implicaţi constant în promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor omului în sistemul de justiţie.  
Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului, tel: 270031; e-mail: rdanii@soros.md.