Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Procesele de judecată intentate de concurenţii electorali contra Iniţiativei Civice pentru un Parlament Curat

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC) a obţinut câştig de cauză în prima instanţă în procesul intentat în decembrie 2010 de către ex-ministrul Tehnologiilor Informaţionale, Alexandru Oleinic, candidat la alegerile parlamentare din noiembrie 2010 pe listele Alianţei “Moldova Noastră”.

Judecătoria Centru din Chişinău a respins ca fiind nefondată acţiunea lui Alexandru Oleinic privind apărarea onoarei şi demnităţii şi repararea prejudiciului moral. Fostul demnitar a atacat în instanţă cele şapte organizaţii neguvernamentale care formează ICPC, pe motiv că informaţia din broşura “Cunoaşte-ţi candidatul!” potrivit căreia Alexandru Oleinic face parte din lista candidaţilor care nu întrunesc criteriile de integritate pentru a fi promovaţi în Parlament, i-ar fi lezat onorarea şi demnitatea. Drept despăgubire morală Alexandru Oleinic a pretins iniţial suma de 2 milioane lei, iar ulterior, când a trebuit să achite taxa de stat, a micşorat această sumă la 100 000 lei.

Reamintim că înainte de alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010, urmare a cererilor lui Alexandru Oleinic, ale Partidului Democrat şi Partidului Comuniştilor (care la fel au acţionat în judecată ICPC şi au cerut interzicerea distribuirii broşurilor "Cunoaşte-ti candidatul!"), judecătoria Centru din Chişinău a pus sechestru pe stocul de broşuri, privând astfel cetăţenii de dreptul de a fi informaţi despre cei care aspiră la o funcţie publică şi vor să obţină votul electoratului. ICPC a calificat încheierile instanţei de judecată drept neîntemeiate şi disproporţionate, care încalcă libertatea de exprimare şi dreptul de acces la informaţie, iar acţiunile politicienilor şi a formaţiunilor politice - drept un atac la democraţie prin care a fost încălcat dreptul cetăţeanului la un vot conştient, fiind afectat şi caracterul liber şi corect al alegerilor.

La 27 ianuarie 2011, Curtea de Apel Chişinău a casat decizia judecătoarei Angela Catană de la Judecătoria Centru, prin care a fost dispusă interzicerea difuzării buletinului “Cunoaşte-ţi candidatul!”, iar ulterior, printr-o altă decizie a Curţii de Apel, a fost ridicat sechestrul de pe stocul de buletine. Distribuirea buletinelor însă nu a mai fost posibilă, deoarece erau destinate informării alegătorilor în scrutinul electoral din 28 noiembrie 2010.

Lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova care nu corespund criteriilor de integritate ale ICPC şi informaţiile despre aceştia, incluse în broşura “Cunoaşte-ţi candidatul!”, au fost făcute publice la 19 noiembrie 2010. Lista a fost elaborată în urma unei monitorizări în baza a şapte criterii: averi şi venituri necorespunzătoare; utilizarea resurselor administrative în folos personal sau de partid; utilizarea poziţiei de serviciu în interes personal sau de familie, protecţionism, trafic de influenţă; administrare defectuoasă, impozite/amenzi neachitate; comportament împotriva statului de drept; imaginea publică a candidatului; traseism politic. Monitorizarea s-a bazat pe surse deschise, în special documente ale instituţiilor de stat. Standardele europene privind libertatea de exprimare prevăd că în campaniile electorale politicienii trebuie să dea dovadă de mai multă toleranţă la critica din partea cetăţenilor, a presei şi societăţii civile.

După publicarea listei, doi politicieni: Alexandru Oleinic înscris în lista Alianţei “Moldova Noastră” şi Ştefan Urâtu, Partidul Liberal, precum şi două formaţiuni politice – Partidul Democrat din Moldova şi Partidul Comuniştilor, au atacat în judecată ICPC pe motiv că le-a fost lezată onoarea şi demnitatea. În prezent, procesele iniţiate de Ştefan Urâtu, PDM şi PCRM se află pe rol în instanţele de judecată.

Reprezentarea în instanţă a fost asigurată de juriştii Centrului de Analiză şi Prevenire a Corupţiei.

Amintim că în 2009, ICPC a obţinut câştig de cauză intr-un proces similar, pornit de candidatul pe listele PSD, Ion Prisăcaru, inclus în lista candidaţilor care nu întrunesc criteriile de integritate, făcută publică de ICPC la alegerile parlamentare din 29 iulie 2009.

Listele candidaţilor, precum şi hotărârile instanţelor de judecată în procesele iniţiate de concurenţii electorali contra ICPC pot fi accesate pe www.moldovacurata.md.

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat a fost lansată în noiembrie 2008 de şapte organizaţii neguvernamentale: Asociaţia pentru Democraţie Participativă "ADEPT", Asociaţia Presei Independente, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie "Acces-info" şi Fundaţia Soros-Moldova. ICPC a desfăşurat campania "Cunoaşte-ţi candidatul!", în cadrul căreia a monitorizat listele candidaţilor în alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 şi în scrutinul parlamentar din 28 noiembrie 2010.