Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Problema transnistreană prezentată la Paris

În data data de 13 decembrie a.c. la Paris a avut loc prezentarea publică a raportului Conflictul transnistrean după 20 de ani, elaborat de un grup de experţi în managementul conflictelor din ţările Uniunii Europene, Norvegia, Ucraina şi Republica Moldova.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI) din Paris la care au participat Excelenţa Sa Oleg Serebrian, Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Moldova în Republica Franceză, editorul raportului din Polonia Witold Rodkiewicz, experţii din Republica Moldova Corneliu Ciurea şi Oazu Nantoi,  experţi şi reprezentanţi ai mediului academic francez, jurnalişti şi reprezentanţi ai ambasadelor acreditate la Paris.

Aceasta raport este parte a proiectului Consolidarea gândirii critice în vederea accelerării procesului de soluţionare a conflictului în Moldova prin implicarea activă a actorilor internaţionali, care a fost organizat de IDIS-Viitorul şi Centrul de Studii Estice din Polonia, cu sprijinul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere al Fundaţiei Soros-Moldova şi al Fundaţiei Stefan Batory din Polonia.

Prin acest studiu autorii şi-au propus să sensibilizeze comunitatea internaţională cu privire la potenţialul nevalorificat care ar putea contribui la soluţionarea conflictului în cauză, încercând să convingă factorii de decizie şi liderii de opinie, naţionali şi internaţionali că abandonarea diferendului în starea sa actuală, „îngheţată", poartă costuri semnificative, atât pentru cetăţenii Republicii Moldova, indiferent de apartenenţa lor etnică, cât şi pentru vecinii săi.