Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Municipalitatea are restanţe la asigurarea transparenţei reale a procesului bugetar şi a utilizării banilor publici

Asociaţia Presei Independente a lansat al doilea raport de activitate a echipei de monitorizare a utilizării banilor publici în municipiul Chişinău. Raportul cuprinde date şi informaţii din perioada septembrie-decembrie 2011. Echipa de monitorizare activează în cadrul proiectului „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi”, implementat de API, cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova. Proiectul prevede monitorizarea selectivă a transparenţei bugetelor publice în municipiile Chişinău şi Bălţi de către grupuri mixte, formate din jurnalişti, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi alţi cetăţeni, fiind parte a campaniei media „Cere socoteală pentru banii publici!”.

În perioada septembrie-decembrie 2011, echipa de monitorizare din Chişinău a continuat să urmărească şi să evalueze gradul de transparenţă a utilizării finanţelor publice de către autorităţile şi structurile municipale, informarea locuitorilor municipiului despre procesul de elaborare a bugetului local, corectitudinea executării bugetului şi eficienţa utilizării banilor publici. De asemenea, echipa a implementat activităţi de monitorizare selectivă a corectitudinii utilizării banilor publici, a transparenţei şi eficienţei sistemului educaţional şi a sistemului de asistenţă socială din municipiul Chişinău.

În cel de-al doilea raport, echipa de monitorizare constată că Primăria şi Consiliul Municipal Chişinău nu sunt preocupate îndeajuns de asigurarea transparenţei reale a procesului de elaborare şi executare a bugetului. Astfel, în 2011 nu au avut loc audieri publice privind executarea bugetului, iar audierile pe marginea proiectului bugetului municipal pe anul 2012 au fost organizate mai mult formal. Anunţul despre audierile publice şi proiectul bugetului pe anul 2012 au fost plasate pe pagina web www.chisinau.md cu doar o zi înaintea desfăşurării audierilor, motiv din care multe persoane interesate nu au putut participa la audieri.

În raportul echipei de monitorizare se constată existenţa unor probleme de sistem în procesul de desfăşurare a achiziţiilor publice în domeniul educaţional din Capitală. În baza unor studii de caz documentate, în timpul vizitelor de documentare la diferite instituţii de învăţământ, echipa de monitorizare atenţionează că planificarea defectuoasă a licitaţiilor se răsfrânge asupra calităţii procesului de educaţie, iar în organizarea alimentaţiei şi încălzirii în şcoli s-au făcut economii din contul sănătăţii copiilor.

În rezultatul monitorizării transparenţei şi eficienţei sistemului de asistenţă socială din mun. Chişinău, s-a constatat că cetăţenii, inclusiv beneficiari şi potenţiali beneficiari, nu sunt informaţi suficient despre activitatea şi serviciile specifice, prestate de lucrătorii şi asistenţii sociali, iar conducerea Direcţiei Generale Asistenţă Socială este reticentă la iniţiativele de a spori transparenţa sistemului de asistenţă socială din Capitală.

Echipa monitorizare a formulat un set de recomandări pentru sporirea corectitudinii utilizării banilor publici, transparenţei şi eficienţei stucturilor municipale, adresate Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău, Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport, Direcţiei Generale Asistenţă Socială. Astfel, municipalităţii i se recomandă să informeze mai activ contribuabilii despre elaborarea şi executarea bugetului municipal, să aprobe reguli interne pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional, să instruiască suplimentar funcţionarii privind desfăşurarea consultărilor publice cu cetăţenii, să revizuiască conţinutul paginii web a municipalităţii. De asemenea, se recomandă efectuarea unui control de audit privind achiziţiile publice în anul 2011 în sistemul educaţional, monitorizarea permanentă a respectării de către agenţii economici contractaţi a condiţiilor de calitate din contractele de achiziţii publice ş.a.