Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a participanţilor la vizitele de schimb de experienţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova vă invită să participaţi la concursul de selectare a participanţilor la vizitele de schimb de experienţă în cadrul proiectului „Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”.

Proiectul dat are drept scop sporirea calităţii predării studiilor europene în universităţile din RM prin transferul de cunoştinţe şi experienţă în domeniu între mediul academic din România şi cel din Moldova, şi este implementat în colaborare cu Departamentul de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene al Şcolii Naţionale de Ştiinţe Politice şi Administrative din Bucureşti şi Clubul Academic de Studii Europene.
 

Obiective:

  • Aprofundarea experienţei de predare în domeniul studiilor europene pentru profesorii universitari din Republica Moldova, prin intermediul explorării individuale a unei instituţii de învăţământ superior din România; 
  •  Îmbunătăţirea modului de adecvare bibliografică prin elaborarea unor suporturi bibliografice de curs (readere);
  • Crearea unei comunităţi formate din cadre didactice universitare din România şi Republica Moldova, bazată pe interesul în domeniul studiilor europene, având ca scop aprofundarea cunoştinţelor şi valorificarea acestora în spaţiul academic şi public din cele două state.

Sunt eligibile cadrele didactice din universităţile din Republica Moldova care predau cursuri despre UE, integrare europeană, relaţiile UE–RM, drept comunitar, integrare economică europeană, etc.

*Nu sunt eligibili participanţii la vizitele individuale de studiu desfăşurate în anul 2011, în cadrul aceluiaşi proiect.
Vizitele de studiu vor avea loc în perioada martie - mai 2012, iar participanţii vor avea posibilitatea să viziteze la alegere universităţi din Bucureşti, Iaşi şi Oradea.
 Doritorii de a participa la concurs sunt rugaţi să prezinte un dosar ce va conţine:

  • Formularul de participare completat (descarcă aici)
  • Curriculum Vitae
  • O scrisoare de recomandare (din partea conducerii Catedrei/Facultăţii)
  • O scrisoare de motivare în care să specifice aşteptările de la vizita de studiu
  • Copia buletinului de identitate şi a paşaportului
  • Alte materiale considerate necesare.

 Data limită de prezentare a dosarului – 12 februarie 2012.

Dosarul complet va fi expediat la următoarea adresă de e-mail: cciofu@soros.md sau la adresa: str. Bulgară 32, MD-2001, or. Chişinău, Republica Moldova, cu specificarea:
Pentru Cornelia Ciofu, Coordonator Program Buna Guvernare, pentru concursul de selectare a participanţilor la vizitele de schimb de experienţă „Dezvoltarea curriculumului universitar în domeniul studiilor europene din Republica Moldova”.