Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Serviciul social Locuinţa protejată a fost lansat la Călăraşi

Al doilea serviciu social Locuinţa Protejată pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale a fost lansat, astăzi, la Călăraşi. Locuinţa Protejată este un serviciu social creat de Consiliul Raional Călăraşi, Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţia Familiei în parteneriat cu Keystone Human Services Moldova Association (KHSIMA), în cadrul Programului „Comunitate Incluzivă - Moldova”.

În Locuinţa Protejată din Călăraşi au fost transferaţi patru tineri cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale din Orhei. Locuinţa - un apartament cu trei camere – a fost procurată şi amenajată cu sprijinul financiar oferit de Fundaţia Soros-Moldova din sursele Fondului de Urgenţă lansat de către George Soros în 2009. Fondul de Urgenţă este destinat grupurilor vulnerabile afectate de criză.

Ion, Gheorghe, Andrei şi Eugen au trăit aproape toată viaţa în instituţii rezidenţiale.

După ce a locuit 20 de ani în Casa internat din Orhei, Ion visează să-şi deschidă o cizmărie. A învăţat singur meseria, reparând încălţămintea prietenilor din internat. În afară de aceasta, se pricepe la reparat aparatele electronice şi la lucrări agricole.

Gheorghe este cel mai gospodăros dintre toţi. În instituţie, în afară de faptul că lucra pământul, a fost de ajutor la ospătărie şi spălătorie. Îi place să ajute şi face orice lucru pe lângă casă.

Andrei şi-a lăsat cel mai bun prieten în internat. Totuşi, i-a promis că va veni în vizită. Tânărul este foarte pozitiv, glumeţ şi îi place să cânte. El leagă uşor relaţii cu cei de vârsta lui, cunoaşte bine muncile agricole şi, pe lângă toate, ştie să scrie.

Când a ieşit pe poarta internatului, două bucăţi de pâine erau toată averea lui Eugen. Timid din fire, el comunică mai mult prin emoţii. Deşi are puţine abilităţi, el are o capacitate mare de a învăţa şi niciodată nu refuză să facă un lucru.

Deocamdată, tinerii sunt ajutaţi de către patru specialişti de suport care lucrează în schimburi. Aceştia le acordă susţinere parţială şi le dezvoltă abilităţile necesare pentru ca ulterior să ducă un trai independent.

Serviciul social Locuinţa Protejată activează în baza Regulamentului-cadru şi a Standardelor de calitate elaborate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF) cu suportul KHSIMA şi aprobate de Guvern anul trecut. Fiecare Locuinţă Protejată este creată în baza unui design social, care este elaborat, reieşind din necesităţile persoanelor care vor locui în această casă. Beneficiarii sunt plasaţi în serviciu conform Avizului Comisiei multidisciplinare pentru protecţia drepturilor persoanelor adulte în dificultate, inclusiv a celor cu dizabilităţi şi a deciziei Direcţiei raionale de asistenţă socială şi protecţie a familiei.

Programul „Comunitate Incluzivă - Moldova” este implementat de Keystone Human Services International Moldova Association în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, cu susţinerea financiară a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă / Iniţiative în Sănătatea Mintală şi a Fundaţiei Soros-Moldova şi are drept scop de a contribui la reformarea sistemului de îngrijire şi protecţie socială a persoanelor cu dizabilităţi în vederea incluziunii sociale a acestora. De asistenţa Programului au beneficiat până în prezent 1356 persoane, inclusiv 686 copii şi adulţi cu dizabilităţi intelectuale şi fizice şi 670 părinţi ai acestora.