Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

În mun. Chişinău lipseşte o abordare strategică privind asigurarea transparenţei procesului bugetar şi a utilizării banilor publici

Asociaţia Presei Independente a lansat raportul final de activitate a echipei de monitorizare a utilizării banilor publici în municipiul Chişinău. Raportul conţine constatările generale după nouă luni de monitorizare şi recomandările echipei de monitorizare adresate Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău pentru sporirea transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici, a implicării cetăţenilor în procesul de adoptare a deciziilor şi în controlul asupra executării bugetului municipal.

Echipa de monitorizare a activat în cadrul unui proiect de monitorizare selectivă a transparenţei bugetelor publice în Chişinău şi Bălţi de către grupuri mixte, formate din jurnalişti, reprezentanţi ai asociaţiilor obşteşti şi alţi cetăţeni. Proiectul „Monitorizarea utilizării banilor publici la Chişinău şi Bălţi”, implementat de API cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, a fost parte a campaniei media „Cere socoteală pentru banii publici!”.

Timp de nouă luni (iunie 2011 – februarie 2012), echipa de monitorizare a urmărit şi a evaluat gradul de transparenţă a utilizării finanţelor publice de către autorităţile şi structurile municipale, informarea locuitorilor despre procesul de elaborare şi executare a bugetului local, implicarea cetăţenilor contribuabili şi a beneficiarilor de alocaţii bugetare în aceste procese, corectitudinea desfăşurării licitaţiilor publice. De asemenea, echipa a realizat acţiuni de monitorizare selectivă a transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici în sistemul educaţional şi cel de asistenţă socială din municipiul Chişinău.
În raportul final, echipa de monitorizare remarcă unele îmbunătăţiri în asigurarea transparenţei instituţionale, constatând în acelaşi timp lipsa unei abordări strategice privind transparenţa procesului bugetar şi al utilizării banilor publici în municipiul Chişinău, inclusiv existenţa unor probleme sistemice în organizarea şi desfăşurarea achiziţiilor publice.

Echipa de monitorizare a formulat un set de recomandări adresate Primăriei şi Consiliului Municipal Chişinău pentru sporirea transparenţei şi eficienţei utilizării banilor publici. Astfel, municipalităţii i se recomandă să elaboreze o strategie de asigurare a transparenţei procesului de luare a deciziilor, prin implicarea cetăţenilor la diferite etape ale acestui proces; să revizuiască conţinutului paginii web oficiale www.chisinau.md, prin publicarea informaţiilor despre buget pe înţelesul publicului larg, a rapoartelor periodice privind executarea bugetului, rapoartelor detaliate privind utilizarea surselor din fondul de rezervă etc. Echipa de monitorizare a mai sugerat să fie create pagini/subpagini web pentru toate direcţiile generale ale Consiliului Municipal Chişinău, adaptarea conţinutului paginilor web existente la cerinţele de asigurare a transparenţei şi implicării cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor; instruirea suplimentară a funcţionarilor municipalităţii privind organizarea şi desfăşurarea consultărilor cu cetăţenii în diferite probleme ale comunităţii; implementarea unui sistem de evaluare a activităţilor de implicare a cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunităţii; editarea şi difuzarea publică a unor materiale informativ-explicative accesibile despre procesul bugetar şi utilizarea banilor publici în municipiul Chişinău.

Pentru sporirea eficienţei achiziţiilor din banii publici se recomandă implementarea unui sistem de evaluare şi diminuare a riscurilor în procesul de organizare a licitaţiilor; monitorizarea periodică obligatorie a executării contractelor de către companiile câştigătoare la licitaţiile publice (pe fiecare instituţie beneficiară, în raport cu termenele de executare, calitatea şi durata garanţiei bunurilor, serviciilor şi lucrărilor); includerea în componenţa grupurilor de lucru pentru organizarea licitaţiilor publice a reprezentanţilor beneficiarilor direcţi ai licitaţiilor etc.

Campania „Cere socoteală pentru banii publici!” continuă şi în anul 2012, cu alte activităţi care urmăresc promovarea transparenţei procesului decizional, prin încurajarea implicării cetăţenilor în soluţionarea problemelor comunitare şi în monitorizarea gestionării fondurilor publice la nivel local.