Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării Fondului de Subvenţionare a producătorilor agricoli

Subvenţionarea agriculturii este un subiect care tradiţional trezeşte multe discuţii contradictorii. Este cunoscut faptul că subvenţiile intervin în jocul pieţei şi, în consecinţă, diminuează eficienţa utilizării resurselor economice. Pe de altă parte, subvenţiile sunt factori importanţi care determină evoluţia sectorului agricol. Din momentul în care şi-a declarat vectorul de integrare europeană, Republica Moldova trebuie, în limitele posibilităţilor şi contextului naţional, să ţină cont de politicile de subvenţionare existente în Uniunea Europeană. Însă abordările şi politicile de subvenţionare la noi în ţară diferă considerabil de cele din UE.

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu susţinerea Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, a elaborat studiul „Evaluarea eficienţei şi transparenţei utilizării fondului de subvenţionare a producătorilor agricoli”, care analizează măsurile de subvenţionare în Republica Moldova în perioada 2006-2011, accesul producătorilor agricoli la subvenţii, cadrul instituţional şi de reglementare şi capacitatea instituţională a Agenţiei de Intervenţii şi Plăţi în Agricultură. În general, opinia dominantă în comunitatea producătorilor agricoli este că în Republica Moldova subvenţiile în agricultură sunt insuficiente.

Ţinând cont de volumul limitat de resurse publice disponibile pentru subvenţionarea agriculturii, experţii au discutat în cadrul unei mese rotunde desfăşurate la 3 aprilie, 2012, despre cât de bine sunt fundamentate direcţiile şi măsurile de subvenţionare, precum şi dacă resursele sunt alocate într-un mod ce reflectă cel mai adecvat necesităţile sectorului agricol şi al dezvoltării rurale.

În contextul multiplelor lacune care există în sistemul de subvenţionare, autorii studiului propun un set de măsuri care ar putea aduce îmbunătăţiri semnificative în cadrul de politici şi ar asigura un cadru de reglementare coerent şi funcţional.

Studiul a fost prezentat în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, finanţat de Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.