Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundaţia Soros-Moldova lansează un concurs de concepte de proiecte în domeniul responsabilizării guvernării, prin utilizarea instrumentelor TIC

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în colaborare cu Programul Informaţional al Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă, lansează pentru al doilea an consecutiv un concurs de concepte de proiecte în domeniul transparenţei şi responsabilizării Guvernului prin utilizarea instrumentelor TIC. Organizatorii îşi propun să identifice organizaţii şi/sau persoane fizice care cunosc în detalii tehnologiile digitale şi doresc să le utilizeze pentru promovarea unei guvernări deschise şi responsabile în R. Moldova. Ulterior selectării celor mai bune concepte de proiecte, persoanele sau organizaţiile selectate vor lucra cu un expert internaţional, care-i va ghida în construirea unor aplicaţii web şi proiecte sustenabile, care să îmbunătăţească transparenţa şi responsabilizarea autorităţilor publice.

În Republica Moldova, transparenţa şi responsabilizarea instituţiilor publice şi a funcţionarilor publici rămân a fi problemele cheie pentru asigurarea unei bune guvernări. La nivel central, transparenţa în procesul decizional a sporit în ultimii ani. Totuşi, în domeniile în care transparenţa joacă un rol esenţial pentru asigurarea bunei guvernări, precum achiziţiile publice, finanţarea partidelor politice sau activitatea întreprinderilor de stat, ţara noastră înregistrează progrese lente.

În prezent, instrumentele tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC) şi reţelele de socializare sunt utilizate la nivel global pentru a aborda şi asigura transparenţa şi responsabilitatea Guvernului, precum şi de a combate corupţia. Acestea facilitează implicarea cetăţenilor şi a societăţii civile în procesul de elaborare a politicilor, oferindu-le modalităţi noi de implicare civică. Instrumentele TIC şi reţelele de socializare, fiind soluţii mai ieftine şi rapide, permit desfăşurarea campaniilor de advocacy cu un impact sporit în rândul populaţiei.

Eligibile în a-şi prezenta conceptele de proiecte sunt orice persoană fizică rezidentă în R. Moldova, organizaţie non-guvernamentală, nonprofit şi apolitică, ori grup de ONG-uri înregistrate în Republica Moldova, cu statut juridic, care pot beneficia de fonduri în mod legal. Sunt încurajate parteneriatele dintre ONG-uri şi dezvoltatorii/companiile IT sau colaborări cu instituţiile mass-media.

În momentul selectării celor mai bune iniţiative, se va ţine cont de soluţiile tehnice inovatoare propuse, de impactul social pe care-l va avea proiectul, precum şi de durabilitatea acestuia post-finanţare.

Mai multe detalii privind condiţiile concursului de concepte de proiecte şi documentele necesare pot fi găsite la rubrica Oportunităţi de Finanţare. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 28 mai, 2012.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: tel. 022-270031, fax 270507, Olga Crivoliubic, Directoarea Programului Buna Guvernare (ocrivoliubic@soros.md) sau Cornelia Ciofu, Coordonatoarea Programului Buna Guvernare (cciofu@soros.md).