Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

La Chişinău, a fost dat startul cursei auto "PENTRU VIAŢĂ- 2012"

Reţeaua INIŢIATIVA POZITIVĂ, în parteneriat cu Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Educaţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, anunţă lansarea campaniei naţionale „Caravana Auto PENTRU VIAŢĂ", susţinută de către Agenţia Naţiunilor Unite pentru Combaterea Drogurilor şi Criminalităţii, Centrul PAS (în cadrul proiectului finanţat de Fondul Global), Oficiul ONU/SIDA Moldova, Organizaţia Mondială a Sănătăţii şi Fundaţia Soros-Moldova.

Organizatorii evenimentului, alături de interpreta DARA, şi-au propus să sensibilizeze şi să informeze populaţia despre problema HIV/SIDA în Republica Moldova, să vorbească tinerilor despre comportamentele riscante, care îi pot face vulnerabili la HIV, în special utilizarea drogurilor, să distrugă stereotipurile legate de HIV şi în final, să îndemne pe fiecare să privească cu ochii inimii la cei de alături, deoarece FIECARE VIAŢĂ CONTEAZĂ!

O coloană din 12 automobile, având simbolica acestei campanii şi drapele, împreună cu echipa caravanei, vor parcurge traseul Chişinău - Cahul - Bender - Tiraspol - Rîbniţa - Bălţi - Chişinău, şi vor staţiona în fiecare oraş cu un program de 2 zile.

În cadrul programului caravanei, în premieră pentru Republica Moldova, vor fi organizate puncte mobile de testare la HIV, unde fiecare doritor, va putea face un test rapid şi afla rezultatul pe loc. Campania se desfăşoară în perioada 10-20 mai 2012.

Caravana se va finisa la 20 mai, în Chişinău, pe Piaţa Marii Adunări Naţionale, în cadrul acţiunii organizate cu ocazia Zilei Internaţionale de comemorare a persoanelor decedate de SIDA, care se desfăşoară în a treia duminică a lunii mai.

La http://positivepeople.md/ puteţi urmări experienţele organizatorilor caravanei auto "Pentru Viaţă" din fiecare oraş.

Programul campaniei poate fi găsit aici.