Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Expert-Grup a analizat cum se pierd banii publici din R. Moldova

Cum se pierd banii publici? Încălcări şi deficienţe, iregularităţi şi abateri! Acestea sunt câteva dintre cuvintele care descriu problemele depistate în cadrul unor insituţii de stat şi a unor entităţi vizate. Carenţele semnificative la gestionarea economico-financiară a companiilor au condus la acumularea unor noi datorii creditoare şi implicit la majorarea tarifelor aplicate, iar iregularităţile şi deficienţele depistate la capitolul gestionării patrimoniului public denotă necesitatea elaborării unui mecanism de monitorizare şi administrare bine definit. Curtea de Conturi propune un set de recomandări şi cerinţe, însă acestea sunt adesea omise cu vederea.

Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare, a prezentat în cadrul unei mese rotunde rapoartele din seria ”Despre cum se pierd banii publici: (i) Monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2011 şi (ii) Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul IV anul 2011”.

În raportul anual „Monitorizarea îndeplinirii recomandărilor Curţii de Conturi pe anul 2011” sunt analizate răspunsurile primite de Curtea de Conturi privind executarea recomandărilor stipulate în rapoartele sale. Răspunsurile sunt evaluate conform criteriilor: Disciplină, Calitate şi Impact. Raportul mai conţine şi o evaluare sistematizată a implicării organelor ierarhic superioare şi de drept în executarea recomandărilor Curţii de Conturi şi în recuperarea prejudiciilor. Rezultatele obţinute în urma analizei riguroase a informaţiei de la CC cu privire la executarea hotărârilor Curţii sunt alarmante. Este îngrijorător nivelul de neexecutare a deciziilor Curţii (56,4%), ceea ce implică tergiversarea soluţionării deficienţelor depistate în urma rapoartelor de audit.

Raportul „Sinteza rapoartelor Curţii de Conturi publicate în trimestrul IV anul 2011” analizează constatările Curţii de Conturi în rapoartele din trimestrul IV al anului 2011 şi scoate în prim plan cele mai frecvente şi importante încălcări depistate de Curtea de Conturi. De asemenea, raportul include un top 10 al instituţiilor cu cel mai mare risc de prejudicii constatat de Curte. O parte importantă a lucrării este şi analiza rapoartelor Curţii de Conturi privind rapoartele Guvernului cu referinţă la executarea bugetului asigurărilor sociale şi a fondurilor obligatorii de asistenţă medicală, precum şi mai multe privind gestionarea patrimoniului public de către trei instituţii de stat importante pentru perioada anilor 2009-2010.

Prezentarea analizelor face parte din proiectul „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, finanţat de Fundaţia Soros-Moldova.