Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

APEL: Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat cere Parlamentului să revadă lista candidaţilor în Comisia Naţională de Integritate

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC), din care fac parte 7 organizaţii neguvernamentale, îşi exprimă nedumerirea în legătură cu faptul că la desemnarea candidaţilor pentru Comisia Naţională de Integritate (CNI) nu s-a ţinut cont de imaginea publică şi integritatea persoanelor promovate pentru funcţia de membru al CNI. Or, tocmai calitatea membrilor constituie o condiţie esenţială pentru realizarea obiectivelor Comisiei Naţionale de Integritate, iar aplicarea unor proceduri deschise şi transparente în selectarea membrilor CNI sunt menite să sporească încrederea societăţii în voinţa politică atât a majorităţii, cât şi a opoziţiei parlamentare de a asigura integritatea în exercitarea funcţiilor publice.

Potrivit Regulamentului, CNI urmează să aibă 5 membri, numiţi de Parlament cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, pentru un mandat de 5 ani: 3 membri din partea majorităţii parlamentare şi câte un membru din partea opoziţiei parlamentare şi a societăţii civile.

Printre cele 3 candidaturi propuse de majoritatea parlamentară figurează Ion Prisăcaru, care în anul 2009, în cadrul Campaniei „Cunoaşte-ţi candidatul”, desfăşurată de ICPC, a fost inclus în lista candidaţilor care nu corespund criteriilor de integritate stabilite de către ICPC. Ion Prisăcaru, candidat pe listele Partidului Social Democrat în alegerile parlamentare din iulie 2009, a fost inclus în lista candidaţilor care nu corespund criteriilor de integritate pentru că „în declaraţiile sale pe venituri şi proprietate depuse la CEC în aprilie şi în iulie 2009 s-au atestat discrepanţe evidente în ce priveşte venitul şi proprietăţile pe care le deţine”, dar şi pentru că în perioada cât a condus Inspectoratul Fiscal de Stat numele său a fost vizat în câteva rapoarte ale Curţii de Conturi în legătură cu gestionarea incorectă a mijloacelor publice.

Amintim că, în februarie 2010, ICPC a obţinut câştig de cauză într-un proces de judecată pornit de Ion Prisăcaru împotriva organizaţiilor care formează ICPC pentru lezarea onoarei şi demnităţii, ca urmare a includerii numelui său în lista candidaţilor care nu corespund criteriilor de integritate.

În legătură cu acest fapt, ICPC cere parlamentarilor să revadă lista candidaturilor desemnate pentru funcţia de membru al CNI şi să promoveze persoane cu o reputaţie ireproşabilă, întrucât CNI are misiunea importantă de verificare şi de control a declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietate, şi a declaraţiilor de interese ale demnitarilor publici, judecătorilor, procurorilor, funcţionarilor publici şi ale unor persoane cu funcţie de conducere.

Crearea CNI constituie una din principalele măsuri pentru combaterea şi prevenirea corupţiei, dar şi unul dintre angajamentele internaţionale ale Republicii Moldova.

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat a fost lansată in luna noiembrie 2008 de către 7 organizaţii neguvernamentale: Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Asociaţia Presei Independente, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie "Acces-info" şi Fundaţia Soros-Moldova. ICPC a desfăşurat Campania "Cunoaşte-ţi candidatul!" în cadrul căreia au monitorizat listele electorale în alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 şi în scrutinul parlamentar din 28 noiembrie 2010. Cele trei ediţii ale Campaniei "Cunoaşte-ţi candidatul!" au fost realizate cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.