Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Dosare similare cu soluţii diferite ale instanţelor de judecată

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC), din care fac parte mai multe organizaţii neguvernamentale, constată o practică judiciară neuniformă în dosare similare privind protejarea dreptului la libera exprimare a presei şi societăţii civile înainte de scrutinele parlamentare. ICPC a fost acţionată în judecată de 5 exponenţi ai concurenţilor electorali pentru lezarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei profesionale în urma publicării ultimelor două din cele trei ediţii ale buletinului “Cunoaşte-ţi candidatul!”, lansate înainte de alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, 29 iulie 2009 şi 28 noiembrie 2010.

După lansarea buletinului înaintea alegerilor din 29 iulie 2009, ICPC a fost acţionată de un candidat de pe listele Partidului Social Democrat (PSD), iar după lansarea buletinului înainte de scrutinul din 28 noiembrie 2010 – de către un candidat din partea Alianţei Moldova Noastră (AMN), un candidat de pe listele Partidului Liberal (PL), precum şi de către două partide politice: Partidul Comuniştilor din Republica Moldova (PCRM) şi Partidul Democrat din Moldova (PDM).

În pofida caracterului similar al dosarelor, soluţiile oferite de instanţele de judecată au fost diferite, formându-se o practică judiciară neuniformă în domeniul protejării dreptului la libera exprimare a presei şi societăţii civile înainte de scrutinele parlamentare (art. 3 al Protocolului Adiţional la Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului stabileşte obligaţia statelor părţi de a organiza alegeri libere „în condiţiile care asigură libera exprimare a opiniei poporului cu privire la alegerea corpului legislativ”).

Astfel, în faţa judecătoriei sectorului Centru mun. Chişinău, în primă instanţă, ICPC a obţinut câştig de cauză în procesele intentate de candidatul PSD, Ion Prisăcaru, candidatul AMN, Alexandru Oleinic, candidatul PL, Ştefan Urîtu şi concurentul electoral PCRM, dar a pierdut în procesul intentat de PDM. Totodată, Curtea de Apel Chişinău, care în ianuarie 2011 a anulat interdicţia primei instanţe de difuzare a informaţiei în privinţa lui Alexandru Oleinic cuprinse în buletinul „Cunoaşte-ţi candidatul!”, în aprilie 2012 a constatat lezarea onoarei şi demnităţii dlui Oleinic, respingându-i pretenţiile de recuperare a prejudiciului moral. ICPC va ataca hotărârea primei instanţe pe cauza intentată de PDM şi decizia Curţii de Apel pe dosarul lui Alexandru Oleinic în instanţele superioare.

Amintim că în urma monitorizării listelor formaţiunilor politice antrenate în cursa electorală din noiembrie 2010, din partea PCRM în lista candidaţilor care nu corespund criteriilor de integritate stabilite de ICPC au fost incluse 22 persoane, din partea PDM – 2 persoane. Alexandru Oleinic (AMN) a fost inclus în lista ICPC pentru că a figurat în mai multe hotărâri ale Curţii de Conturi în legătură cu gestionarea necorespunzătoare a banilor publici, iar Ştefan Urîtu (PL) – pentru că în perioada în care a exercitat funcţia de preşedinte al Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Moldova (CHDOM), Adunarea Generală a Federaţiei Internaţionale Helsinki pentru Drepturile Omului, al cărei membru era CHDOM, a decis, la 18 noiembrie 2007, excluderea CHDOM din rândurile Federaţiei pe motivul discreditării şi prejudicierii Federaţiei.

Ediţiile buletinului „Cunoaşte-ţi candidatul!” au prezentat listele candidaţilor incluşi pe listele electorale ale partidelor politice, care nu corespund celor 7 criterii de integritate elaborate de ICPC: averi şi venituri necorespunzătoare; utilizarea resurselor administrative în folos personal sau de partid; utilizarea poziţiei de serviciu în interes personal sau de familie, protecţionism, trafic de influenţă; administrare defectuoasă, impozite/amenzi neachitate; comportament împotriva statului de drept; imaginea publică a candidatului; traseism politic. Informațiile din buletin referitoare la candidaţi au fost colectate din surse deschise, inclusiv preluate din documente oficiale ale instituţiilor de stat şi apariţii mass-media.

Iniţiativa Civică pentru un Parlament Curat (ICPC) a fost lansată in luna noiembrie 2008 de către 7 organizaţii neguvernamentale: Asociaţia pentru Democraţie Participativă ADEPT, Asociaţia Presei Independente, Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei, Centrul pentru Jurnalism Independent, Centrul de Investigaţii Jurnalistice, Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie "Acces-info" şi Fundaţia Soros-Moldova. ICPC a desfăşurat Campania "Cunoaşte-ţi candidatul!" în cadrul căreia au monitorizat listele electorale în alegerile parlamentare din 5 aprilie şi 29 iulie 2009 şi în scrutinul parlamentar din 28 noiembrie 2010. Cele trei ediţii ale Campaniei "Cunoaşte-ţi candidatul!" au fost realizate cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova.