Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Informaţia urbanistică, accesibilă în regim on-line

Chişinăuienii pot afla acum în regim online regimul funciar al oricărui teren din raza mun. Chişinău. Toată informaţia poate fi accesată pe pagina web www.map.chisinau.md, lansată de Primăria capitalei, cu susţinerea financiară a Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare şi PNUD-Moldova.

Accesând baza de date, utilizatorul poate afla următoarea informaţie urbanistică: baza de date geo-spaţiale a oraşului Chişinău, regimul funciar al oricărui teren din raza Chişinăului (proprietate, posibilitatăţi de construcţie, destinaţia terenului, parametrii urbanistici de bază), dar şi la informaţia care se conţine în Planul Urbanistic General, Regulamentul Local de Urbanism, riscuri naturale (alunecări de terenuri, zone inundabile, zone sesmice), hotarele centrului istoric şi monumentele de arhitectură.

De asemenea, portalul www.map.chisinau.md permite căutărea după adresa juridică şi imprimarea informaţiei complete pentru adresa indicată. În plus, pagina web menţine standardul european WMS pentru schimbul de date geospaţiale cu instituţiile care utilizează GIS-ul în activitatea lor profesională.

Platforma on-line este recomandată atât cetăţenilor pentru informare, cât şi specialiştilor în domeniu – arhitecţi, constructori, dezvoltatorilor imobiliari sau investitorilor.