Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Transparenţa bugetară: transformând-o din povară în oportunitate

Cercetarea realizată de EXPERT-GRUP pe baza unei metodologii internaţionale arată că nivelul de transparenţă bugetară în Moldova poate fi evaluat cu 60 de puncte din 100 posibile, nivel similar cu cel al României, Ucrainei şi Federaţiei Ruse. Acest calificativ plasează Moldova la limita dintre categoria de ţări „cu o informaţie puţin dezvăluită” şi cea „cu o dezvăluire semnificativă”. Deşi Moldova a realizat progrese în asigurarea transparenţei, aceasta poate fi îmbunătăţită esenţial cu relativ puţine eforturi.

La 19 iulie 2012, Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP a organizat masa rotundă „Transparenţa procesului bugetar în Republica Moldova”. Printre întrebările-cheie care au figurat pe agenda evenimentului au fost: De ce transparenţa bugetară este imperativă pentru o bună guvernare în Moldova? Cât de deschis este procesul bugetar pentru participarea publicului moldovenesc? Cum poate fi îmbunătăţit nivelul de transparenţă bugetară şi ce are de câştigat din aceasta guvernul şi societatea? De ce avem nevoie de un Buget pentru Cetăţeni?

În cadrul evenimentului, au fost prezentate două rapoarte elaborate de EXPERT-GRUP: „Evaluarea Transparenţei Procesului Bugetar” şi „Analiza Raportului de executare a bugetului de stat pe anul 2011”. Primul raport estimează că nivelul de transparenţă bugetară în Moldova este puţin mai înalt decât în asemenea ţări ca România, Italia şi Portugalia, dar ceva mai rău decât în Ucraina şi Columbia. Pentru îmbunătăţirea transparenţei bugetare, raportul recomandă ca documentele bugetare să arate în mod clar impactul finanţării asupra indicatorilor de performanţă, să explice mai bine diferenţele dintre nivelul planificat şi efectiv de cheltuieli, să prezinte în mod clar politicile noi şi impactul acestora asupra veniturilor şi cheltuielilor în termeni financiari, nefinanciari, să prezinte o mai bună informare privind starea activelor de stat, inclusiv a întreprinderilor în care statul are acţiuni sau este fondator/ co-fondator.

Al doilea raport atrage atenţia asupra unor probleme sistemice care limitează transparenţa bugetară, inclusiv, utilizarea prea discreţionară a Fondului de Rezervă a Guvernului şi lipsa unei informări privind corelaţia dintre finanţarea bugetară şi performanţa politicilor.

Cele două rapoarte au fost realizate în cadrul proiectului „Procesul bugetar în Republica Moldova: monitorizarea transparenţei şi promovarea controlului public”, implementat cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova/Programul Buna Guvernare.