Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei companii de consultanţă / organizaţii specializate în cercetări sociologice, care va efectua o cercetare calitativă în domeniul educaţiei

Programul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, anunţă un concurs de selectare a unei companii de consultanţă / organizaţii specializate în cercetări sociologice, care va efectua un studiu calitativ. Studiul are drept scop cercetarea opiniilor, atitudinilor şi percepţiilor actorilor sociali privind nivelul de corespundere a conţinutului testelor de evaluare cu curriculumul disciplinar (sesiunea 2012 şi 2013) şi identificarea barierelor şi provocărilor care împiedică buna desfăşurare a examenelor de absolvire a învăţământului preuniversitar (BAC) 

Detaliile privind condiţiile concursului sunt oferite în termenii de referinţă de mai jos

Termenii de referinţă(305Kb)

Durata contractului: 2 luni (octombrie - noiembrie 2012)

Oferta tehnică şi financiară va fi imprimată şi prezentată în limba română, până la data de 9 octombrie, 2012, ora 17:00, în plicuri separate sigilate la următoarea adresă:
Fundaţia Soros-Moldova,
Chişinău, MD-2001
str. Bulgară, 32

Pe plicuri se va indica următoarea informaţie:

În atenţia doamnei Elena Vacarciuc
De la: Numele şi semnătura ofertantului pe verso-ul plicurilor
Denumirea concursului: Concurs pentru efectuarea unui studiu calitativ de cercetare a percepţiilor actorilor sociali privind nivelul de corespundere a conţinutului testelor de evaluare cu curriculumul disciplinar şi identificarea barierelor care împiedică buna desfăşurare a examenelor BAC.

Pentru informaţii suplimentare, contactaţi: tel: (022) 270031, 270232, 274480, fax (022) 270507, Olga Crivoliubic, Director de Program, ocrivoliubic@soros.md; Cornelia Ciofu, Coordonator de Program, cciofu@soros.md.