Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Ştirile de la Moldova 1: calitate mai scăzută decât la Radio Moldova, potrivit unei monitorizări independente

Potenţialul şedinţelor de lucru, în calitatea lor de instrument de luare a deciziilor şi eficientizare a procesului de management, nu este în deplină măsură valorificat de către conducerea IPNA Compania „Teleradio-Moldova”. Concluzia derivă din analiza datelor monitorizării efectuate de Asociaţia Presei Electronice (APEL), în perioada iulie - septembrie 2012.

Monitorizarea a cuprins, de asemenea, principalele ediţii informative difuzate de Radio Moldova şi TV Moldova 1, în lunile iulie-august 2012. Potrivit rezultatelor, calitatea programelor de actualităţi atât la Radio Moldova, cât şi la TV Moldova 1 s-a menţinut, în general, la acelaşi nivel, atestat în cadrul monitorizărilor anterioare. Cu toate acestea, datele monitorizării relevă că la Radio Moldova, pe anumite segmente, calitatea ştirilor a sporit, iar la TV Moldova 1, dimpotrivă, a scăzut.

La final, autorii analizei oferă următoarele recomandări pentru îmbunătăţirea programului:

  • Ediţiile informative de la Radio Moldova pot fi îmbunătăţite printr-o planificare mai riguroasă a tematicii, printr-o coordonare mai judicioasă a activităţilor echipei redacţionale, printr-o analiză periodică a lucrului realizat.
  • Este stringent necesar ca echipa ”Mesagerului” de la TV Moldova 1 să renunţe la utilizarea procedeelor tehnice care sunt în stare să distorsioneze mesajul ştirilor. Este oportună o echilibrare a prezenţelor tuturor categoriilor de protagonişti în ştiri/subiecte, care să le confere acestora din urmă credibilitatea necesară.

Studiul, care constituie o premieră, a fost efectuat în cadrul proiectului „Monitorizarea gestionării reformelor iniţiate la IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, proiect susţinut de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.