Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Sistemul de pensii se confruntă cu riscuri pe termen lung: care este cel mai potrivit model de reformă?

Actualul sistem de pensionare din Republica Moldova este bazat pe principiul solidarităţii între generaţii, conform căruia contribuţiile colectate sunt utilizate imediat pentru plata pensiilor. În virtutea principiului său redistributiv, sistemul nu este fiscal sustenabil în condiţiile îmbătrânirii rapide a populaţiei şi a diminuării raportului dintre numărul de contribuabili şi cel de pensionari. Necesitatea unei reforme complexe a sistemului de pensii este incontestabilă, iar amânarea acesteia umflă de la an la an nota de plată achitată de populaţia economic activă. Sunt câteva dintre concluziile studiului „Preţul solidarităţii între generaţii şi modelul optim de reformă a sistemului de pensionare”, elaborat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, cu susţinerea financiară a Programului Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Moldova.

Studiul demonstrează că tendinţele demografice şi economice negative conturate în ultimii ani şi care pe viitor ar putea să accelereze creează presiuni din ce în ce mai mari asupra fondului public de pensii. Din cauza erodării bazei impozabile, în paralel cu creşterea obligaţiunilor de plată faţă de beneficiarii de asigurări sociale, deficitul BASS va creşte pe termen mediu şi lung. Finanţarea acestuia din contul bugetului de stat, aşa cum se practică începând cu anul 2009, nu poate dura la nesfârşit şi implică importante costuri de oportunitate. Pentru perioada 2012-2050, în lipsa reformelor fondul public de pensii înregistrează un deficit inter-temporal de circa 5,5 miliarde lei, fapt ce denotă nesustenabilitatea pe termen lung a acestuia.

Obiectivul reformei sistemului de pensionare trebuie să fie consolidarea solvabilităţii sistemului şi a încrederii populaţiei, precum şi eficientizarea mecanismului de utilizare a contribuţiilor defalcate în fond. Prin urmare, reforma trebuie să includă un spectru mai larg de măsuri ce ţin de câteva ajustări parametrice importante şi tranziţia la sistemul multi-pilon. Cele mai importante recomandări ale studiului includ: introducerea pilonului cumulativ de pensii obligatorii începând cu 2015; majorarea treptată a vârstei de pensionare astfel ca până în 2025 aceasta să fie de 63 de ani atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei; stimularea creşterii ratei de ocupare până la nivelul de 50% în 2050. Totodată, dacă rata de ocupare nu va creşte la nivelul anticipat, va fi necesară majorarea contribuţiei de asigurări sociale cumulate cu 1 p.p. din 2020, cu încă 1 p.p. din 2030 şi încă un 1 p.p. din 2040.

Noul sistem care va rezulta din reformele propuse va fi unul sustenabil pe termen lung, ceea ce va spori credibilitatea acestuia, iar îmbunătăţirea legăturii dintre contribuţiile defalcate şi mărimea pensiilor va spori nivelul de trai al pensionarilor.