Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea unui consultant-evaluator programe TV

Concurs pentru selectarea unui consultant-evaluator programe tv în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali pentru o societate informată, guvernare participativă şi responsabilă” (mai 2012-decembrie 2014), susţinut financiar de Guvernul Suediei

 

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova are misiunea să contribuie la dezvoltarea în Republica Moldova a unei societăţi deschise, participatorii, pluraliste, bazate pe valorile democratice. Acest obiectiv este atins de către Programul Mass-media prin organizarea, sprijinirea şi finanţarea activităţilor menite să încurajeze dezvoltarea segmentului mediatic, inclusiv al celui audiovizual local.

 

Unul dintre rezultatele urmărite în cadrul proiectului „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali pentru o Societate Informată, Guvernare Participativă şi Responsabilă” (mai 2012-decembrie 2014), implementat de Fundaţia Soros-Moldova şi finanţat de Guvernul Suediei, este acela de a susţine Asociaţia Radiodifuzorilor Regionali şi membrii ei - instituţiile de presă audiovizuală locală - în producerea de programe diversificate şi calitative, de interes comunitar şi public şi indirect sporirea audienţei din mediul rural în care emit staţiile locale partenere, inclusiv prin asigurarea unui acces mai larg al publicului local la informaţia cu caracter local şi naţional.

Pentru a asigura derularea activităţilor în vederea atingerii rezultatelor scontate, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova anunţă concurs de selectare a unui consultant-evaluator programe TV în cadrul proiectului.

 

Responsabilităţi:

  • Vizionează programele TV produse de staţiile membre ale Asociaţieii Radiodifuzorilor Regionali participante în proiect si programele produse de echipa Studio Centru;

  • Acordă note de apreciere a calităţii materialelor audiovizuale produse de Studio Centru, precum şi cele produse de statiile TV membre ale Asociaţiei Radiodifuzorilor Regionali şi acceptate de Studio Centru pentru emisie, în conformitate cu criteriile stabilite în fişa de evaluare;

  • Centralizează datele evaluării şi pune lunar la dispoziţia echipei de implementare a proiectului raportul de evaluare;

  • Ţine evidenţa produselor evaluate;

  • Participă cu regularitate la şedinţele de evaluare şi planificare cu echipa de producere Studio Centru

  • Oferă sugestii de îmbunătăţire a produselor media redactorilor, reporterilor şi cameramanilor din reţea şi din echipa Studio Centru în cadrul şedinţelor organizate cu acest scop;

  • Faciliteaza video-conferinte (ex.skype) săptămînale de planificare cu redactorii-şefi ai staţiilor TV din reţea .

 

Cerinţe: studii superioare, experienţă în jurnalism de minimum 7 ani, cunoaşterea problemelor de interes public şi de actualitate, cunoaşterea domeniului audiovizual,  cunoştinţe de jurnalism şi etică profesională, abilităţi de operare PC, cunoaşterea limbilor română şi rusă, abilităţi de comunicare şi de lucru în echipă.

 

Dosarul prezentat de candidat va include:

  • Curriculum Vitae* ;
  • Scrisoarea de motivare;
  • Descrierea criteriilor de evaluare a unui produs mediatic în viziunea candidatului

*Fundaţia Soros-Moldova îşi rezervă dreptul să solicite suplimentar copii ale documentelor de studii şi activitate de muncă.

 

Evaluarea dosarelor

Dosarele participanţilor la concurs vor fi examinate de comisia de concurs special constituită de Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova, care va acorda pretendenţilor punctaje pentru fiecare criteriu din cerinţele de calificare, precum şi pentru conţinutul dosarului, inclusiv suplimentele opţionale. Vor fi acceptaţi pretendenţii care vor acumula un punctaj mai mare. În caz de necesitate, pretendenţii vor fi invitaţi la un interviu.

 

Prevederi speciale

Evaluatorul programe TV va activa în baza unui contract de prestări servicii.

 

Persoanele interesate vor depune dosarele într-un plic sigilat cu menţiunea: „Concurs Program Mass-media: Consultant-Evaluator programe TV", nu mai tîrziu de 10 octombrie 2012, ora 17.00, la Fundaţia Soros-Moldova, Programul Mass-media, str. Bulgară, 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova.

 

Persoana de contact: Ion Cerevatii, coordonator proiect, tel. 022-270031, e-mail: icerevatii@soros.md