Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs de selectare a unei companii de consultanţă / organizaţie specializată pentru elaborarea unui studiu de analiză a fenomenului plăţilor formale/neformale achitate de către părinţi în instituţiile preuniversitare

Pentru mai multe detalii accesaţi termenii de referinţă(307Kb)  

Scopul companiei de consultanţă / organizaţiei specializate va consta în identificarea motivaţiei părinţilor de a face plăţile formale/neformale, a condiţiilor de plată şi a modului de administrare a acestor plăţi; efectuarea unor recomandări ce ar permite transparentizarea procesului, şi identificarea instrumentelor fiscale /non-fiscale de compensare a plăţilor.

Calificarea şi experienţa necesară pentru executarea contractului
  • Experienţa anterioară de cel puţin 3 ani în efectuarea cercetărilor în domeniul educaţiei.
  • Experienţă anterioară în analiza datelor  calitative şi elaborare rapoartelor.
  • Cel puţin 3 ani de experienţă în organizarea cercetărilor sociologice la nivel naţional şi regional.
  • Experţi de calificare înaltă cu cunoaştere profundă a sistemului educaţional şi experienţă vastă în organizarea cercetărilor sociologice calitative (CV-urile vor fi incluse ca parte componentă a ofertei).
  • Reţea naţională dezvoltată de intervievatori calificaţi sau capacitatea de a subcontracta o companie sociologică pentru efectuarea cercetării calitative.

Abilităţi demonstrate sau aptitudini de a administra un contract  cu donatorii, inclusiv sistem contabil adecvat, abilităţi de a opera în limitele unui  buget şi de a asigura performanţe de calitate.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 5 noiembrie, 2012, ora 17:00