Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

„Fotografia” unei zile obişnuite de muncă a 7 manageri-cheie ai Companiei "Teleradio-Moldova"

Gestionarea reformelor iniţiate la IPNA Compania „Teleradio-Moldova” necesită, de asemenea, o ajustare adecvată a gestiunii timpului de lucru al managerilor din eşalonul superior al instituţiei. Aceasta este concluzia de bază a studiului de caz efectuat de către Asociaţia Presei Electronice APEL în urma analizei „fotografiei” unei zile obişnuite de muncă a 7 manageri-cheie ai Companiei.

Datele studiului relevă că între activităţile zilnice principale ale preşedintelui Companiei, directorului Radio şi directorului Tv cea mai mare cotă-parte din orele de muncă este alocată discuţiilor cu subalternii, semnării documentelor şi convorbirilor telefonice. Fără a diminua importanţa activităţilor respective, experţii APEL le califică totuşi drept „hoţi” de timp, de rând cu evenimentele ad-hoc la care managerii sunt nevoiţi să reacţioneze. Studiul mai relevă faptul că în lanţul de gestiune a timpului planificare-organizare-control cea mai propunţată verigă, în cazul managerilor superiori de la „Teleradio-Moldova”, este veriga organizare, iar verigile planificare şi control necesită fortificare.

Studiul de caz este parte a Raportului al doilea de monitorizare a modului în care sunt gestionate reformele la „Teleradio-Moldova”, făcut public de APEL. Raportul include şi rezultatele monitorizării publicităţii difuzate de radiodifuzorul public naţional în lunile septembrie-octombrie 2012. Rezultatele arată că, în comparaţie cu luna septembrie 2011, volumul publicităţii contractate s-a diminuat, iar spaţiul de emisie permis de legislaţie pentru plasarea publicităţii (12 minute pe oră) este utilizat în mică măsură.

Reamintim că primul Raport, făcut public în luna septembrie curent, a vizat calitatea şedinţelor de lucru şi calitatea principalelor ediţii informative de la „Teleradio-Moldova”.

APEL monitorizează gestionarea reformelor iniţiate la Companie în cadrul unui proiect susţinut de Programul Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova.